แรงบันดาลใจ


ฟังดูแล้วสตรูสำเร็จแห่งชีวิตที่มีอยู่จริงด้วยแรงบันดาลใจที่มีพลังอำนาจอยู่ภายในตัวตนนั้น ไม่ได้เกิดมาจากสิ่งเร้าภายนอก แต่มันเป็นสิ่งเร้าที่แฝงอยู่ภายในอยู่แล้ว เป็นพลังงานที่มีตัวตน ที่ทุกคนสามารถสัมผัสกับมันได้ ขอเพียงแค่ใช้ใจมองเท่านั้น

แรงบันดาลใจ

คนส่วนมากต้องการเป็นคนสำคัญ อยากมีคุณค่าอยากช่วยเหลือผู้อื่น อยากมีความฝัน อยากแบ่งปัน อยากประสบกับความสำเร็จของชีวิตฯลฯ ทุกความอยากนี้เองจึงหล่อหลอมรวมกันจนกลายเป็นพลังอย่างหนึ่งขึ้นมา แล้วมีรูปร่างมีตัวตน มีพลังมีแรงที่ก่อเกิดเป็นตัวตน  เรียกว่า แรงบันดาลใจซึ่งเป็นอำนาจอันเกิดจากจิตวิญญาณอันเป็นแก่นแท้ของตนเองโดยใช้เงื่อนไขภายในจิตใจของตนด้วยตัวเอง ซึ่งเรียกว่าการสำนึกรู้และเชื่อมั่นจนกลายเป็นความศรัทธาในผลสำเร็จที่มุ่งหวัง การมองเห็นผลสำเร็จที่จะได้จากการกระทำที่มีคุณค่าสูงสุดและมีความรู้สึกว่าถ้าเข้าถึงมันได้ก็จะเป็นสิ่งที่น่าท้าทายที่สุดในชีวิตเพราะความเชื่อที่กลายเป็นความศรัทธาจะทำให้เรารู้ว่าแรงบันดาลใจ คือ สตรูสำเร็จแห่งชีวิตที่มีอยู่จริง

แรงบันดาลใจเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการดึงดูดทางอารมณ์ที่ดี แรงบันดาลใจ จึงถือเป็นพลังมหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่ถูกซ่อนเร้นเอาไว้ในตัวตนของเราทุก ๆ คน เป็นพลังอำนาจในตนเองชนิดหนึ่งที่ใช้ในการขับเคลื่อนการคิดและการกระทำใด ๆ ที่พึงประสงค์เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้ตามต้องการ โดยไม่ต้องอาศัยสิ่งจูงใจภายนอกก่อให้เกิดแรงจูงใจขึ้นภายในจิตใจเสียก่อนเพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการคิดและการกระทำในสิ่งที่พึงประสงค์เหมือนเช่นด้วยการสร้างแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับตัวเอง

คนเราส่วนใหญ่จะมีโอกาสรู้จักกับอำนาจแห่งแรงบันดาลใจของตนเองน้อยมาก เพราะมักใช้อารมณ์นำหน้าสติปัญญา  จนตกเป็นทาสของสิ่งแวดล้อมตกเป็นทาสของสิ่งเร้า และตกเป็นทาสของเงื่อนไขที่ผู้อื่นจัดวางเอาไว้ตลอดเวลาจนต้องอยู่ในสภาพของผู้ที่ไม่มีอำนาจในตนเอง เพราะไม่อาจควบคุมอารมณ์ตนเองความรู้สึกนึกคิดและความต้องการที่แท้จริงของตนเองได้ อำนาจทางการคิดและการกระทำใดๆ ในชีวิต ล้วนถูกจูงใจด้วยสิ่งเร้าแทบทั้งสิ้น และทำให้การแสดงบทบาทใดในชีวิตจึงเป็นไปตามอำนาจของสิ่งเร้าภายนอกที่มากระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจภายในไม่ใช่เกิดจากอำนาจการปลุกเร้าตนเองด้วยแรงบันดาลใจภายในเลย

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เราไม่รู้ว่าแรงบันดาลใจ คือ อำนาจภายในตนเองที่ยอดเยี่ยมอีกชนิดหนึ่งซึ่งเสริมอำนาจการเป็นผู้นำของตนได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นสตรูสำเร็จแห่งชีวิตที่มีอยู่จริงเราทุกคนต่างก็สามารถค้นพบกับ ตัวตนของตัวเองได้เช่นกัน ขอเพียงแค่เราตั้งใจที่จะค้นหามันด้วยการตั้งสติให้มั่นแล้วมองลงไปที่ตัวเราเอง มองไปที่ในใจของเราเอง มองให้ลึก ๆ ลงไป ว่าอะไรคือตัวตนของตัวเรา ลองค้นหาพรสวรรค์ของตัวเราให้เจอ แล้วนำพรสวรรค์ของเราที่มีอยู่ในตัวตนของเรามาใช้ให้ก่อเกิดผลประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองต่อไปให้ได้ ด้วยแรงบันดาลใจที่มีในตัวตนของเรานั้นเอง

คนที่มีแรงบันดาลใจ คือ คนที่อำนาจที่ยอดเยี่ยมอยู่ภายในตัวตน ซึ่งเป็นอำนาจอันเกิดจากจิตวิญญาณอันเป็นแก่นแท้ของตนเองสำคัญที่ว่าเราจะนำเอาพลังงาน อำนาจที่อยู่ภายในตัวตนของเราออกมาใช้ได้อย่างไรกันในเมื่อแรงบันดาลใจ คือสิ่งที่ทำให้เรามีแรงขับเคลื่อนตัวเราเองให้ทำในสิ่งที่ฝันไว้ เราเป็นคนมีความฝัน และความฝันของเรานี่เองที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจจะทำสิ่งใดๆ ได้มากมายเต็มไปหมด ด้วยความเชื่อมั่นว่า แรงบันดาลใจคือ สตรูสำเร็จแห่งชีวิตที่มีอยู่จริง

ฟังดูแล้วสตรูสำเร็จแห่งชีวิตที่มีอยู่จริงด้วยแรงบันดาลใจที่มีพลังอำนาจอยู่ภายในตัวตนนั้น ไม่ได้เกิดมาจากสิ่งเร้าภายนอก แต่มันเป็นสิ่งเร้าที่แฝงอยู่ภายในอยู่แล้ว เป็นพลังงานที่มีตัวตน ที่ทุกคนสามารถสัมผัสกับมันได้ ขอเพียงแค่ใช้ใจมองเท่านั้น มองด้วยสติปัญญา มองให้ลึกลองไปแล้วเราก็จะรู้ว่าแรงบันดาลใจ คือ อีกหนึ่งกำลังใจที่ดีที่สุดขงเรานั้นเอง เราต่างก็เชื่อว่าไม่มีกำลังใจไหนดีที่สุดเท่ากับกำลังใจที่มาจากตัวเอง คนที่มีกำลังใจดีย่อมมีชัยชนะต่ออุปสรรคและปัญหาของชีวิตไปแล้วครึ่งทางเช่นกัน

แรงบันดาลใจอันเกิดจากจิตวิญญาณ อันเป็นแก่นแท้ของตนเอง จะทำให้เกิดพลังอำนาจอย่างน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนัก  จากแรงผลักดันภายในนี่เองที่ทำให้คนเรามีพลังอำนาจทางจิตใจ ที่มีความหวัง มีความฝัน และกำลังใจที่จะต่อสู้กับชีวิต และทุกชีวิตย่อมต้องพานพบกับความฝันและจินตนาการอยู่ร่ำไป เรื่องแล้วเรื่องเล่าที่เราเฝ้าฝันถึง และด้วยจินตนาการที่ดูห่างไกลกับความจริงของชีวิตนี่เอง ที่ทำให้คนเรามาสามารถเข้าถึงความเป็นจริงได้ เพราะดูเหมือนราวกับว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ไกลตัวจากเรานั้นเอง แต่หากว่าเรามีแรงบันดาลใจจากภายในตัวตนของเราแล้ว พลังดังกล่าวจะช่วยดึงดูดและหล่อหลอมจินตนาการและความฝันเหล่านั้นให้ก่อเกิดเป็นขึ้นมาได้

จากเบื้องหลังของผู้ที่ประสบกับความสำเร็จของชีวิตมากมาย ที่ทำให้เราได้รู้ว่าสุดยอดนักคิดนักประดิฐทั้งหลาย ล้วนแล้วมาจากความล้มเหลวด้วยกันทั้งสิ้น แต่มีสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนได้ประสบกับความสำเร็จแห่งชีวิตนั้น ก็เพราะแรงบันดาลใจนี่เอง เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วฉันขอเรียกและสรุปได้ว่า แรงบันดาลใจ คือ สตรูสำเร็จแห่งชีวิตที่มีอยู่จริง มันคงไม่แปลกที่ฉันจะเชื่ออย่างนั้นและคิดแบบนั้น ว่ามันคือสตรูสำเร็จแห่งชีวิตที่มีอยู่จริง ๆ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว เราเองก็สามารถพบกับความสำเร็จของชีวิตได้เช่นกัน เพียงแค่เรามองหาแรงบันดาลใจของเราเจอเท่านั้นเอง เพราะมันก็มีอยู่แล้วภายในตัวตนของคนเราทุกคน

ทุกครั้งที่เราล้มเหลวและผิดหวังขอเพียงอย่ายอมพ่ายแพ้แก่มัน เพราะในตัวตนของเรานั้นยังมีพลังอำนาจที่ยอดเยี่ยมอยู่ภายในจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของชีวิตอยู่ ทำไมเราจึงไม่คิดที่จะดึงมันออกมาใช้ ในเมื่อมันเป็นสตรูสำเร็จแห่งชีวิตที่มีอยู่จริง  ลองเปลี่ยนให้แรงบันดาลใจของตัวเราเองมาสร้างสรรค์ผลงาน สร้างสรรค์สังคม ด้วยการเปลี่ยนสรรพสิ่งของชีวิตด้วยแรงบันดาลใจ และ Change เท่านั้นที่จะช่วยให้เราค้นพบกับความสุขความสำเร็จของชีวิตได้อย่างแท้จริง พึงระลึกถึงการเชจและอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตตลอดกาลให้ได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงเช่นกันชนิดที่เรียกว่าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนจนได้ดี

 

หมายเลขบันทึก: 512434เขียนเมื่อ 17 ธันวาคม 2012 21:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 ธันวาคม 2012 21:34 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

ขอบคุณสำหรับแนวคิด....แรงบันดาลใจ นะคะ คุณมณีเทวา

ชอบจังแนวคิดนี้ ขอบคุณนะคะพี่

(ฟังดูแล้วสตรูสำเร็จแห่งชีวิตที่มีอยู่จริงด้วยแรงบันดาลใจที่มีพลังอำนาจ อยู่ภายในตัวตนนั้น ไม่ได้เกิดมาจากสิ่งเร้าภายนอก แต่มันเป็นสิ่งเร้าที่แฝงอยู่ภายในอยู่แล้ว เป็นพลังงานที่มีตัวตน ที่ทุกคนสามารถสัมผัสกับมันได้ ขอเพียงแค่ใช้ใจมองเท่านั้น)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี