เล่าสู่กันฟัง “แบ่งปันความปลื้ม”

วิมาลา
           วันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2549 มีโอกาสได้เข้าร่วม KM ที่กองกิจการนิสิต ม.นเรศวร จัดขึ้นที่เขาค้อวัลเลย์ จ.เพชรบูรณ์ ผู้เข้าร่วมทำ KM คือ รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตของแต่ละคณะ รวมทั้งกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของกองกิจการนิสิต และ หัวหน้างานของกองกิจการนิสิต ส่วนผู้ที่ดำเนินการจัดการความรู้ให้แก่พวกเรา จะเป็นใครอื่นไม่ได้ นอกจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร เจ้าเก่านั่นเอง รวมทั้งทีมผู้ร่วมงานของท่านอีก 3 คน คือ น้องตูน และน้อง 2 ตา (คุณเจนจิต รังคะอุไร คุณพัชรี ท้วมใจดี และ คุณสินีนาฏ พุ่มสะอาด) ซึ่งทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย (Facilitator) ช่วยให้ KM ของกลุ่มย่อยทั้ง 3 กลุ่ม เป็นไปโดยราบรื่น เปี่ยมด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์  กระบวนการ KM หัวข้อ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต" เริ่มเมื่อเวลา 13.00 น. ของวันเสาร์ที่ 9 กันยายน หลังจากที่พวกเรารับประทานอาหารกลางวันกันอิ่มหนำสำราญแล้ว ท่านรองฯ วิบูลย์ก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ KM แก่พวกเราอย่างสั้นๆ ใช้เวลาไม่มากนัก แต่ก็สามารถทำให้พวกเราเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้ (ปกติท่านจะใช้เวลานานม๊าก มาก............. นี่เป็นคำกล่าวของผู้เข้าร่วมในขณะที่เราทำ AAR)

                กิจกรรมกลุ่มย่อย 3 กลุ่มๆ ละประมาณ 11 12 คน เริ่มขึ้นโดยมีน้อง 3 คน ที่กล่าวข้างต้น แยกไปเป็นคุณอำนวยของแต่ละกลุ่ม เราเริ่มแนะนำตัว และเล่าเรื่องที่แต่ละคนภูมิใจ ประทับใจในการทำงานเพื่อพัฒนานิสิต ทุกคนตั้งใจฟัง ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ชื่นชมและภูมิใจกับความสำเร็จที่เกิดขึ้น ที่สำคัญคือเราได้เรียนรู้ว่าปัจจัยที่ทำให้งานของแต่ละคนสำเร็จจนเป็นที่น่าภาคภูมิใจคืออะไร เพื่อที่เราจะได้นำไปประยุกต์ใช้  เราได้ แก่นความรู้ มากมาย นอกเหนือจากนั้นเราได้อะไร สรุปคือ

          1.       เราได้เพื่อนร่วมอุดมการณ์มากมาย งานกิจการนิสิตเป็นภาระหนัก ดังนั้นผู้ที่เข้ามา รับผิดชอบจะต้องเป็นผู้ที่เสียสละ และที่สำคัญคือต้องมีความเมตตา คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่นิสิต วันนี้ทำให้เราได้พบบุคคลเหล่านั้น ความปลื้มปิติเกิดขึ้นเป็นพลังสร้างสรรค์ให้เราทำในสิ่งดีๆ ต่อไป เพื่อพัฒนานิสิต เพื่อคณะ และเพื่อมหาวิทยาลัยโดยส่วนรวม

          2.     พบ หน่ออ่อนความดี ในตัวน้องๆ รุ่นใหม่ ที่เข้ามารับงานกิจการนิสิต ซึ่งเปี่ยมด้วย พลัง และความตั้งใจ ตลอดจนมีความคิดสร้างสรรค์ นิสิตจะได้รับการพัฒนาด้วยสองมือ และด้วยใจของหน่ออ่อนเหล่านี้ เช่น อ.อภินันท์ (น้องเอ๋ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์) อ.นพดล (น้องตู่ คณะสหเวชศาสตร์) อ.นันทีทิพย์ (คณะเภสัชศาสตร์) อ.ศิษฐ์ภัณฑ์ (น้องโชค คณะวิศวกรรมศาสตร์) ทพ.พิชิต (คณะทันตแพทยศาสตร์) ขออภัยที่อาจกล่าวถึงไม่หมด พี่ๆ จะเป็นกำลังใจให้นะคะ

              3.       เราได้ประจักษ์ถึงความตั้งใจจริง ความเหนื่อยยากในการทุ่มเทให้แก่ KM ของท่าน รองฯ วิบูลย์ และคณะ วันนั้น ท่านเหนื่อยมาก เพราะท่านเดินทางมาจากเชียงใหม่ อยู่กับเราถึงสี่ทุ่มครึ่ง แล้วต้องเดินทางกลับพิษณุโลก เนื่องจากเช้าท่านต้องเดินทางไปสุราษฎร์ธานีต่อ เพราะภารกิจ KM ขอขอบคุณและขอชื่นชมท่านด้วยใจ รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

          ย้อนกลับไปที่เกริ่นนำว่า ท่านรองฯ วิบูลย์บรรยายให้ความรู้เรื่อง KM ในครั้งนี้สั้นมาก จนมีผู้เข้าร่วมทำ AAR กล่าวว่าการบรรยายในครั้งนี้ท่านใช้เวลาน้อยมาก เมื่อเทียบกับที่เคยฟังการบรรยายที่ผ่านๆ มา การที่ท่านมีเวลาน้อย และอยากให้พวกเราได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ดีในทุกขั้นตอน กลับก่อให้เกิดคุณค่ามหาศาล ขอปรบมือให้ค่ะ

          KM จบไปแล้วในคืนวันเสาร์ที่ 9 กันยายน แต่งาน KM ของเราจะดำเนินต่อไป  เช้าวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน ท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผศ.ชาลี ทองเรือง มาเป็นประธานในการนำเสนอผลงานด้านกิจการนิสิตของแต่ละคณะในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลทำให้พวกเราสามารถนำโครงการ/กิจกรรมดีๆ ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละคณะ หลายกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ น้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับงานได้เรียนรู้เทคนิค กระบวนการการทำงานของพี่ๆ จากหลายๆ คณะ เช่น อ.ธงชัย (อ.ดำ คณะวิทยาศาสตร์) อ.นุชนาฏ (อ.โถ คณะมนุษยศาสตร์) อ.ราม (คณะสังคมศาสตร์) และท่าน อ.หมอสุภรณ์ (คณะแพทยศาสตร์) ผู้ช่วยอธิการบดี อ.สราวุฒิ (วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา) เป็นต้น

ผู้ที่เข้าร่วม โครงการ KM คณะกรรมการกิจการนิสิต ประจำปี 2549 ในครั้งนี้ นอกจากได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานด้านกิจการนิสิตแล้ว ยังได้สิ่งที่มีคุณค่าทางใจ เป็นความปลื้มปิติที่ทุกคนคงรู้สึกได้เหมือนกัน ทั้งในการพูดคุยในกลุ่ม การทำ AAR ผลการประเมินคงบอกได้ว่าเราชื่นชมกับการจัดโครงการครั้งนี้ เสียดายที่หลายคณะติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมได้ ขอขอบคุณรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร และน้องๆ ทั้ง 3 คน สุดท้ายขอขอบคุณรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผศ.ชาลี ทองเรือง ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต คุณสมพิศ ทองสุก และน้องๆ กองกิจการนิสิตทุกคนที่จัดโครงการนี้ขึ้น

กรรมการที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้อง  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สาธารณสุขศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#กรรมการที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้อง

หมายเลขบันทึก: 51164, เขียน: 21 Sep 2006 @ 16:31 (), แก้ไข: 01 Jun 2012 @ 07:57 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)