วันนี้ (21 ก.ย. 49) ช่วงตอนบ่ายท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ) ไปประชุมคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย ผมขอติดรถตู้ไปด้วย และผมได้เลยไปที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อดูความพร้อมของการจัดสถานที่

      ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เตรียมจัดสถานที่ไว้ให้กับชาว Office KM อย่างเรียบร้อย แต่ผมมองแล้ว คงต้องปรับเปลี่ยนให้บรรยากาศดูเป็นกันเองมากขึ้นครับ ทุกอย่างปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์  ห้องประชุมยังเป็นห้องเดิม คือ ห้อง EN 617 เพื่อไม่ให้ผู้เข้าร่วมสับสน 

      งานวันพรุ่งนี้ที่จะเริ่ม ทำให้ผมมั่นใจว่าจะลุล่วงไปด้วยดีครับ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
รศ.ดร.พรศักดิ์ พุทธพงษ์ศิริพร


 • เมื่อคุณเอื้อ คือ ท่านคณบดีคณะวิศวฯ ให้การสนับสนุน ชาว Office KM ได้พบปะกันแบบ F2F 
 • ทีม QAU  คุณตูน และคุณกอล์ฟ ช่วยจัดทำหนังสือเชิญจากหน่วยประกันคุณภาพให้กับชาว Office KM อย่างรวดเร็ว
 • คุณกุ้ง เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่ และอาหารว่าง ให้เป็นอย่างดี  สถานที่จัดเตรียมไว้ให้อย่างเป็นทางการ มี 3 วง

  เหลือเพียงคุณกิจของแต่ละสำนักงาน ที่จะนำเรื่องเล่าในการประเมินการประกันคุณภาพที่ผ่านมา และได้ผลการประเมินในเกณฑ์ที่ยอดเยี่ยมมาแบ่งปัน และลปรร. กันระหว่างหน่วยงาน

                                                                              บอย สหเวช
                                                                              21 ก.ย. 49