ความเป็นบุคคลในทางระหว่างประเทศมีความสอดคล้องกับศาลอาญาระหว่างประเทศอย่างไร

last life
องค์กรที่มีบทบาทในการรักษาซื่งความยุติธรรมในทางระหว่างประเทศที่รู้เราจักกันเป็นอย่างดีคือศาลโลก แต่นอกจากจะมีศาลโลกแล้วยังมีอีกองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทต่อการธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมเช่นกัน ซึ่งกึคือศาลอาญาระหว่างประเทศ

                ความเป็นบุคคลในทางระหว่างประเทศมีความสอดคล้องกับศาลอาญาระหว่างประเทศอย่างไร

                      องค์กรที่มีบทบาทในการรักษาซื่งความยุติธรรมในทางระหว่างประเทศที่รู้เราจักกันเป็นอย่างดีคือศาลโลก แต่นอกจากจะมีศาลโลกแล้วยังมีอีกองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทต่อการธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมเช่นกัน ซึ่งกึคือศาลอาญาระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL CRIMINAL COURT) ซึ่งเป็นองค์กรที่เพิ่งตั้งขึ้นเมือ ค.ศ 2002 โดยทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีที่เป็นความผิดร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อผู้คนเป็นจำนวนมากและทำให้เกิดความเสียหายที่กว้างขวาง และสิ่งที่ทำให้สนใจในการที่จะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับศาลนี้ ก็เนื่องมาจากว่าอำนาจในการพิจารณาคดีของศาลฯ กล่าวคือศาลฯ สามารถที่จะพิจารณาพิพากษาตัวบุคคลที่เป็นผู้กระทำความผิดได้โดยตรง กล่าวคือบุคลที่ที่ถูกดำเนินคดีในศาลฯ คือปัจเจกชนมิใช่รัฐดังเช่นกรณีศาลโลกแต่อย่างใด อันเป็นกรณีที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลธรรมดา หากกระทำความผิดอาญาระหว่างประเทศนั้น บุคคลดังกล่าวก็สามารถที่จะถูกดำเนินคดีในทางระหว่างประเทศได้เช่นกัน ในเรื่องฐานความผิดที่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของศาลฯ ก็เช่นความผิดฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ , อาชญากรรมระหว่างประเทศ ,ก่ารรุกราน , ดังนั้นเมื่อพิจารณาแล้วจึงมีความเห็นว่าศาลฯ ดังกล่าวมีความเกี่ยวพันกับบุคคลในทางระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของการนำตัวบุคคลมาพิจารณาพิพากษาคดีได้โดยตรงโดยที่มิใช่เป็นการดำเนินคดีต่อรัฐนั้นๆ แต่อย่างใด อันเป็นการแสดงให้เห็นว่าธรรมนูญศาลอาญาระหว่างประเทศให้อำนาจในการลงโทษตัวบุคคลที่กระทำความผิดดังกล่าวนั่นเอง ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้ข้าพเจ้ามีความสนใจที่จะนำเอาเรื่องดังกล่าวนี้ มาพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ โดยจะทำการศึกษาในเรื่องเขตอำนาจในการพิจารณาคดีของศาลฯ ว่ามีผลกระทบต่อความเป็นบุคคลในทางระหว่างประเทศอย่างไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวบรวมงานเขียนและบทความวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลของพชร

คำสำคัญ (Tags)#กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล#ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

หมายเลขบันทึก: 51162, เขียน: 21 Sep 2006 @ 16:24 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:57 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)