โครงการรักการอ่านทั้งระบบ

มีคราวหนึ่งผู้เขียนมีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านเกิดของพ่อบ้าน เรามีโครงการบั้นปลายชีวิตจะกลับมาช่วยเหลือโรงเรียนบ้านเกิด ทำนอง สำนึกรักบ้านเกิดน่ะค่ะ ตอนเช้าไปเห็นคุณครูท่านหนึ่งสอนนักเรียนกลุ่มหนึ่งอ่านหนังสือ เป็นภาพที่ประทับใจมาก ครูก็ตั้งใจ

โครงการรักการอ่านทั้งระบบ หมายถึง  โครงการรักการอ่านที่ดำเนินการทั้งโรงเรียน  มีการใช้แหล่งข้อมูลในโรงเรียนอย่างหลากหลาย นักเรียนและ บุคลากรครูทุกคนมีนิสัยรักการอ่าน  รู้จักค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้และที่สำคัญต้องรักการบันทึก

โรงเรียนใดนะที่จะได้สเปคนี้  คือ  ครูที่รักการอ่านมีมากมาย  ผู้เขียนสังเกตเห็นเพื่อนครูชอบและรักการอ่านแทบทุกคน  ไม่ว่าหนังสือนั้นจะเป็นหนังสือประเภทใด  เมื่อมีเวลาว่างพวกเธอจะอ่านทุกครั้งไป

แต่โครงการรักการอ่านนี้จะไม่สัมฤทธิผลไปได้หรอก  เพราะครูมักจะไม่ค่อยมีเวลาว่างพอที่จะบันทึก  หรือแม้แต่จะอ่าน  ครูในปัจจุบันจะไม่มีเวลาว่างมากพอ  ภาระงานของครูมากมายจนไม่อาจจะเอ่ยถึง

มีคราวหนึ่งผู้เขียนมีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านเกิดของพ่อบ้าน  เรามีโครงการบั้นปลายชีวิตจะกลับมาช่วยเหลือโรงเรียนบ้านเกิด  ทำนอง  สำนึกรักบ้านเกิดน่ะค่ะ  ตอนเช้าไปเห็นคุณครูท่านหนึ่งสอนนักเรียนกลุ่มหนึ่งอ่านหนังสือ  เป็นภาพที่ประทับใจมาก  ครูก็ตั้งใจ  นักเรียนก็ตั้งใจ  มีความสอดคล้องร้อยรัดกันไป  และใช้เวลาในตอนเช้าที่นักเรียนมีอารมณ์แจ่มใส  ครูก็แจ่มใสเหมือนกัน  แต่โอกาสของครูในเมืองกับครูต่างจังหวัดต่างกัน 

ในตอนเช้าของครูในเมืองมีภารกิจมาก  ที่เป็นครูประจำชั้นก็ต้องตรวจการบ้านและพร้อมที่จะให้การบ้านในวันนี้อีก  คงจะไม่มีเวลามากพอที่จะสอนนักเรียนที่อ่อนในการอ่านเลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาความเห็น (2)

ขอต่อยอดเกี่ยวกับ  รักการอ่าน  ที่พบมาในงานมหกรรมหนังสือ  ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นั้น  ข้อสังเกตหลายประการในงานนี้  แต่จะขอเกริ่นนำในประเด็นของการรักการอ่าน 

ผู้คนที่ไปในงานนี้มากมายล้นหลาม  และแต่ละคนก็มีความมุ่งหวังจะไปหาหนังสือที่ตนอยากได้เป็นเจ้าของ

เป็นข้อสังเกตที่ค้นพบว่า  คนไทยรักการอ่าน หากมีแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้บริการ

โครงการนี้...ครูอ้อยมีความภาคภูมิใจมากที่ประสบกับความสำเร็จ   โดยครูอ้อยมีส่วนในการทำวิจัยในชั้นเรียน  ได้รับวุฒิบัตร...เป็นพื้นฐานที่ครูอ้อยจะต่อยอดไปสู่..ครูเชี่ยวชาญ