โครงการรักการอ่านทั้งระบบ หมายถึง  โครงการรักการอ่านที่ดำเนินการทั้งโรงเรียน  มีการใช้แหล่งข้อมูลในโรงเรียนอย่างหลากหลาย นักเรียนและ บุคลากรครูทุกคนมีนิสัยรักการอ่าน  รู้จักค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้และที่สำคัญต้องรักการบันทึก

โรงเรียนใดนะที่จะได้สเปคนี้  คือ  ครูที่รักการอ่านมีมากมาย  ผู้เขียนสังเกตเห็นเพื่อนครูชอบและรักการอ่านแทบทุกคน  ไม่ว่าหนังสือนั้นจะเป็นหนังสือประเภทใด  เมื่อมีเวลาว่างพวกเธอจะอ่านทุกครั้งไป

แต่โครงการรักการอ่านนี้จะไม่สัมฤทธิผลไปได้หรอก  เพราะครูมักจะไม่ค่อยมีเวลาว่างพอที่จะบันทึก  หรือแม้แต่จะอ่าน  ครูในปัจจุบันจะไม่มีเวลาว่างมากพอ  ภาระงานของครูมากมายจนไม่อาจจะเอ่ยถึง

มีคราวหนึ่งผู้เขียนมีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านเกิดของพ่อบ้าน  เรามีโครงการบั้นปลายชีวิตจะกลับมาช่วยเหลือโรงเรียนบ้านเกิด  ทำนอง  สำนึกรักบ้านเกิดน่ะค่ะ  ตอนเช้าไปเห็นคุณครูท่านหนึ่งสอนนักเรียนกลุ่มหนึ่งอ่านหนังสือ  เป็นภาพที่ประทับใจมาก  ครูก็ตั้งใจ  นักเรียนก็ตั้งใจ  มีความสอดคล้องร้อยรัดกันไป  และใช้เวลาในตอนเช้าที่นักเรียนมีอารมณ์แจ่มใส  ครูก็แจ่มใสเหมือนกัน  แต่โอกาสของครูในเมืองกับครูต่างจังหวัดต่างกัน 

ในตอนเช้าของครูในเมืองมีภารกิจมาก  ที่เป็นครูประจำชั้นก็ต้องตรวจการบ้านและพร้อมที่จะให้การบ้านในวันนี้อีก  คงจะไม่มีเวลามากพอที่จะสอนนักเรียนที่อ่อนในการอ่านเลย