ความเห็น 190104

โครงการรักการอ่านทั้งระบบ

เขียนเมื่อ 
โครงการนี้...ครูอ้อยมีความภาคภูมิใจมากที่ประสบกับความสำเร็จ   โดยครูอ้อยมีส่วนในการทำวิจัยในชั้นเรียน  ได้รับวุฒิบัตร...เป็นพื้นฐานที่ครูอ้อยจะต่อยอดไปสู่..ครูเชี่ยวชาญ