ครูอ้อยเริ่มใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ WINDOW 95 เป็นครั้งแรกเมื่อ ปีพ.ศ.2538  เมื่อได้ย้ายเข้ามารับราชการครูในกรุงเทพฯ  ครั้งแรกที่ได้สัมผัสเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น  ยังไม่มีความแน่ใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีดีที่ตรงไหน  ครูอ้อยก็ยังเลือกใช้เครื่องพิมพ์ดีดสมัยเก่าอยู่ในการพิมพ์งานเงินเดือน  หรืองานอื่นๆ เสมอมา

จากนั้นเมื่อปีพ.ศ. 2539 ได้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  ครูอ้อยยังไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นของตนเองเลย  เวลาจะพิมพ์รายงาน  หรือการบ้านส่งอาจารย์  ยังใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เก่าๆที่โรงเรียน  จนต้องตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรก  ราคาในขณะนั้น  ถ้าซื้อเงินสดประมาณ 4 หมื่นบาท  ครูอ้อยเรียนรู้คอมพิวเตอร์ไปพร้อมๆกับการศึกษาต่อ  จึงทำให้เกิดความชำนาญอย่างรวดเร็ว  เรียนถูกเรียนผิด  มีประสบการณ์ด้วยตนเองตลอดมา
ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ยังมีอีก  เรียนเชิญอ่าน ที่นี่ค่ะ
จากนั้นก็เริ่มรู้แล้วว่าคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์เมื่อผลานกับอินเทอร์เนตแล้ว  จะได้รับความรู้มากมาย  ครูอ้อยเริ่มอ่านและเก็บบทความที่ดีไว้เป็นเอกสารอ้างอิง  เรียนเชิญอ่านที่นี่ค่ะ
ครูอ้อยเขียนบทความไว้ในบล็อกอื่นๆมากมาย  เช่น  จรรยาบรรณในอินเทอร์เนต  หากท่านสนใจอ่านได้  หรือจะสมัครเป็นสมาชิกบล็อกอื่นบ้างก็สนุกดีค่ะ  เช่น  http://www.212cafe.com