ความอยากรู้ "ถึงได้เรียนรู้"

  ติดต่อ

  ซึ่งขบวนการเรียนรู้จะเกิดได้เร็วถ้าคนๆนั้นตั้งใจที่เรียนรู้เพื่อและนำไปใช้ได้ในการประกอบอาชีพของตน   

      ความอยากรู้อยากเห็นของคนเรามีมาตั้งแต่เกิด โดยเฉพาะคนที่อยากรู้ อยากเรียน เพื่อบรรเทาความไม่รู้ที่มีอยู่ให้มันลดน้อยลง ดังเช่นกลุ่มของเกษตรกรที่สนใจในเรื่องวัว

                                          

        ซึ่งขบวนการเรียนรู้จะเกิดได้เร็วถ้าคนๆนั้นตั้งใจที่เรียนรู้เพื่อและนำไปใช้ได้ในการประกอบอาชีพของตน และการเรียนรู้นั้นไม่ยากจนเกิดไปและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

     

         ขวนการเรียนรู้ที่ทำให้เกษตรกรเข้าใจได้ง่าย อธิบายแบบเห็นภาพซึ่งก็เป็นขบวนการที่เรียนรู้ได้เร็ว ทำให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ได้คิด และนำไปปฏิบัติตามความเหมาะสมสำหรับตัวเอง

                                        

            เรียนให้ครบสูตรตั้งแต่การฟังบรรยาย เห็นการปฏิบัติได้จริง  และสุดท้ายเรียนรู้ด้วยการทดลองทำจริง  ซึ่งเกษตรกรจะได้ทั้งความรู้และปัญหานำไปคิดเพื่อปรับปรุงงานของตนเองต่อไป

 

    

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบการปลูกพืชบนคันนา

หมายเลขบันทึก: 50971, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:56:47+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #หลักสูตร#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี#ปริญญาเอกโท

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)