ผู้วิจัยมีความภูมิใจมากที่สามารถช่วยพัฒนานักเรียนได้ระดับหนึง ถึงแม้นักเรียนจะไม่ผ่านเกณฑ์ทุกคนก็ตาม