ภาพกิจกรรมเมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2549

นำทีมโดยอาจารย์ JJ

  • ภาพคุ้นตาอาจารย์ JJ กับ notebook ( ทุกที่ทุกเวลา)

 

  • พี่ ๆชาวสรรพากร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

  • ภาพอนาคตมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้..กรมสรรพากร

  • แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคุณพิชัย

                                                                     น้อง ..บันทึกภาพ