ออกกำลังกาย1

  Contact

  สุขภาพดี1  

 การเล่นโยคะ

วิธีการฝึกร่างกายของคนเราพร้อมๆ กับการฝึกควบคุมจิตใจไปพร้อมๆ กัน โยคะเป็นศาสตร์ที่มีประวัติมาจากนักปราชญ์อินเดีย สมัยโบราณ ซึ่งมีความเชื่อว่าจะทำให้คนเราจะสามารถติดต่อกับอำนาจสากลได้ และเมื่อบรรลุความสำเร็จดังกล่าวนี้ คนเราจะต้องผ่านการอบรมทางจิตมาแล้ว เป็นอย่างดี ซึ่งก่อนถึงจุดนั้น กล่าวโดยสรุป การฝึกร่างกายจะเป็นจุดเริ่มต้น ก่อนที่จะไปฝึกอบรมทางจิต
สำหรับการฝึกโยคะนี้ เชื่อว่าผู้ฝึกจะได้เพิ่มประสิทธิภาพของระบบหัวใจ และการไหลเวียนของโลหิต ระบบหายใจ กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงมากขึ้น ข้อต่อต่างๆ มีความอ่อนตัวมากขึ้น มีสมาธิที่ดีขึ้นกว่าเดิม และจากการฝึกท่ากลับศรีษะอยู่ด้านล่าง ยกเท้าขึ้นข้างบน จะทำให้มีเลือดมาเลี้ยงต่อมใต้สมองมากยิ่งขึ้น ทำให้มีการหลั่งฮอร์โมนมาควบคุม การทำงานของต่อมต่าง ๆ ในร่างกายได้ดียิ่งขึ้น
โยคะมีท่าในการฝึกมากมาย แล้วแต่ว่าตำราเล่มใด ท่าที่ฝึกได้ไม่สู้ยากและมีผู้นิยมทำกันอยู่ มีประมาณ 15-20 เท่า และเราต้องขอโทษด้วยที่ไม่สามารถสอนท่าฝึกโยคะ ทางโทรศัพท์ได้ ท่านที่สนใจกรุณาสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญต่อไป


Posted in Gotoknow GotoKnow By  In healthy

Post ID: 50773, Created: , Updated, 2012-02-11 15:56:13+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ซากุระ

Recent Posts 

Comments (0)