ติดตามข่าวสารบ้านเมือง   หลายคนอยากแสดงความคิดเห็นและแสดงออก   แต่ก็ไม่ค่อยกล้าเพราะว่าจะไปกระทบกระเทือน สถานะหน้าที่การงาน  สังคมและอืื่่น ๆ 

                          ติดตามข่าวเห็นอาจารย์ ผู้รู้ คอลัมภ์นิสต์ มีความคิดเห็นและแสดงออก  มีมุนมองต่าง ๆ ในการทางการเมือง   หากผู้รู้เหล่านั้นไม่แสดงออก  ดูท่าจะทำหน้าไม่สมบูรณ์

                          ในฐานะผู้ติดตามนึกขำ  ที่นักการเมืองในนามพรรคไปวิจารณ์การแสดงออกและการแสดงความคิดเห็น   แทนที่จะพูดว่า ที่ประชาชนทุกท่านรับรู้จากการสื่อของครูบาอาจารย์  เป็นการแสดงออกตาวิถีประชาธิปไตย  หรือต้องการประชาธิปไตยนิ่ง ๆ ประชาธิปไตยในนาม เท่านั้น   ไหงตัดพ้อต่อว่าเหมือนใจไม่กว้าง  เชสพากันแสดงออกแล้ว แน่นอนยอมต้องมีความรับผิดชอบ หากใครเสียหายเป็นอันต้องโดนฟ้อง

                          เราทุกคนรักชาติติดตามห่วงใยในสถานการณ์บ้านเมือง  หากผู้รู้ ผู้ศึกษา พากันเงียบและประชาชนจะมีความรู้ในหลายแง่ หลายมุม อย่างไรประเทศไม่ได้ปกครองด้วยระบบเผด็จการสักหน่อย มีสภาดี ๆ ดันยุบเสียนี่!!!!!  เลยวุ่นวายกัน ไม่อยากโทษใคร ให้เรียนรู้กันไป.