การดำเนินงานสร้างความร่วมมือทางสังคมของ สปรส.

การดำเนินงานสร้างความร่วมมือทางสังคมของ สปรส.

         สปรส. (สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ) จัดการประชุมขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการดำเนินงานสร้างความร่วมมือทางสังคม   ในวันที่ 11 ต.ค.48 ผมไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เพราะติดนัดไปร่วมประชุม BRT ที่ขอนแก่น   จึงขอให้ความเห็นมา ณ ที่นี้

        ผมชื่นชมการดำเนินการของ สปรส. และชื่นชมเอกสารแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2549 - 2551 ที่ส่งไปให้   ว่าได้คิดมาอย่างรอบคอบและกว้างขวางครอบคลุม   ยิ่งการทำ SWOT Analysis ที่ชี้ให้เห็นว่า สปรส. เด่นด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคม   แต่ยังไม่เข้มแข็งด้านการเชื่อมโยงการเมืองและราชการ   และด้านการเสริมศักยภาพองค์กรเครือข่ายหลัก   ก็เป็นเรื่องที่ผมเห็นว่าถูกต้อง

        ยิ่งชื่นชมต่อการประกาศจุดยืนว่าการปฏิรูประบบสุขภาพที่ สปรส. กำลังดำเนินการอยู่นี้ไม่เน้นมาตรการทางการเงิน   แต่เน้นการขับเคลื่อนสังคมและการประสานพลัง  ผมชอบแนวทางนี้มาก   และยิ่งชอบการเน้นสร้างวัฒนธรรมสุขภาพ

        ในทางปฏิบัติ สปรส. ดูจะเน้นเรื่องยุทธศาสตร์การจัดการความรู้   แต่ไม่ชัดว่าคำว่า "จัดการความรู้" หมายความว่าอย่างไร   ดูตามตารางกำหนดเป้าหมายและเครื่องชี้วัด หน้า 5 ก็น่าจะเดินมาถูกทาง   แต่ถ้าทาง สปรส. ต้องการใช้เทคนิค KM ของ สคส. ไปช่วยเสริม (หวังว่าเสริม  ไม่ใช่ลด) พลังของการทำงาน   โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิคการ ลปรร. ความรู้ปฏิบัติ   จากการเอาความสำเร็จมา ลปรร. กัน   สคส. ก็ยินดีไปคุยกับทาง สปรส. ครับ   ผู้ประสานงานของ สคส. คือคุณอ้อม (อุรพิณ) และถ้าจะมีการพูดคุยกันเรื่อง KM ผมจะเข้าร่วมด้วย

วิจารณ์  พานิช
  5 ต.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (4)

กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนอาจารย์วิจารณ์ ที่เคารพรัก

    ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่อาจารย์กรุณาให้ความคิดเห็นต่อแผนที่ยุทธศาสตร์ของการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ปีนี้พวกเราตั้งใจทำแผนที่ยุทธศาสตร์นี้ขึ้นมา ภายใต้การชี้แนะจากอาจารย์หมออมรค่ะ และจากการนำของคุณหมออำพลและทีมงานเราค่ะ  พวกเราจะมาเรียนและปรึกษาอาจารย์ด้านการจัดการความรู้เพื่อมาเสริมกระบวนการทำงานขับเคลื่อนสังคม ที่ สคส.เองค่ะ  (จะนัดหมายกันต่อไป)

    กราบขอบพระคุณอาจารย์ที่กรุณาค่ะ

กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร  

กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร
IP: xxx.151.37.110
เขียนเมื่อ 

กราบเรียน อ.วิจารณ์ ที่เคารพรัก

     มีเรื่องปรึกษาอาจารย์ด่วนคือ การจัดบูธการจัดการความรู้ ในงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 2 นี้ค่ะว่า  ทาง สปรส. ประสงค์จะนำเสนอการจัดการความรู้ในกระบวนการปฏิรูปสุขภาพใน 5 ปีที่ผ่านมา จำนวน 1 บูธ  เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ด้านนี้คะ  ต้องขออภัยอาจารย์อย่างสูงที่เพิ่งติดต่อมาค่ะ  อาจารย์มีความคิดเห็นประการใด กรุณาให้คำตอบด้วยค่ะ


   ขอขอบพระคุณ

  กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร  

วิจารณ์
IP: xxx.57.160.158
เขียนเมื่อ 

ต้องขออภัยครับ   เรามีที่จำกัดมาก   จัดได้เพียง ๓๐ บูธ   และทางฝ่ายที่รับผิดชอบเขากำหนดหมดแล้ว    เอาไว้ปีหน้าเรากะจะจัดให้สถานที่ใหญ่กว่านี้   แล้วจะชวน สปรส. มาคุยปรึกษาแต่เนิ่นๆ นะครับ    ปีนี้เชิญเข้าร่วมประชุมก่อนก็แล้วกัน    จะได้เข้าใจบรรยากาศของงานนี้

ขอบคุณมากนะครับที่จะมาร่วมกันสร้างความครึกครื้น

วิจารณ์

kannikar
IP: xxx.151.37.76
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนวิจารณ์ที่เคารพ

  พวกเราชาว สปรส.ใคร่ขอขอบพระคุณอาจารย์และคณะที่กรุณาพวกเราในการปรึกษาหารือกันเมื่อวันที่ 3 พย.นี้  พวกเราเปรียบเสมือนนักเรียนน้อยที่ยังต้องการเรียนรู้ต่อไปค่ะ ด้วยความกรุณาของอาจารย์ทำให้ได้แผนการพัฒนาศักยภาพพวกเราและแกนนำประชาคมด้านการจัดการความรู้ 2 รุ่น พวกเราจะเร่งดำเนินการต่อค่ะ

  ส่วนเรื่องบู๊ทนั้น ต้องขอโทษอาจารย์และทีมงานที่ปีนี้พวกเรายังไม่พร้อมในการจัดการ KM ให้ได้ค่ะ อย่างไรเสียทีม สปรส.ใคร่ขอเข้าไปเรียนรู้ในงานด้วย และจะเตรียมพร้อมในโอกาสต่อไปค่ะ

 

ด้วยความเคารพอย่างสูง

กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร