ข้อเสนอ Workshop ของ สอศ.

ข้อเสนอ Workshop ของ สอศ.

        สอศ. ต้องการให้ สคส. ไปช่วยเป็นวิทยากรฝึกอบรมวิทยากร KM ให้   สำหรับใช้ KM ในการฝึกอาชีพแก้ปัญหาความยากจนแก่ประชาชน   ตามที่ได้บันทึกไว้แล้ว (click)

        คุณธวัชกับผมได้หารือกันในวันนี้ว่ารูปแบบของ workshop น่าจะเป็นดังนี้
1. นำเอาความสำเร็จในการที่ อจ. ของ สอศ. ไปดำเนินการรวมกลุ่มชาวบ้าน   ให้ชาวบ้านรวมตัวกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านอาชีพด้านใดด้านหนึ่ง   ประสบความสำเร็จ   กลุ่มชาวบ้านเหล่านั้นมีรายได้และฐานะมั่นคงขึ้น   เอาความสำเร็จแบบนี้มา ลปรร. กัน
2. สอศ. เสาะหา อจ. ที่มีผลงานตามข้อ 1   ซึ่งอาจจะทำคนเดียวหรือทำเป็นทีมก็ได้   ถ้าทำเป็นทีมเชิญมาทีมละ 2 - 3 คน   รวมทั้งสิ้น 40 คน   โดยต้องคัดเลือกอย่างพิถีพิถันให้ได้ "คนทำจริง"
3. สอศ. คัดเลือก อจ. ที่มีหน่วยก้านจะเป็น "คุณอำนวย" และวิทยากร KM ได้   จำนวน 40 คน
4. บุคคลตามข้อ 2&3 รวม 80 คน   มาเข้า workshop บุคคลตามข้อ 2   เตรียมเรื่องเล่าเกี่ยวกับความสำเร็จตามข้อ 1 มาเล่าคนละ 2 - 3 เรื่อง   เรื่องละ 2 -3 นาที     บุคคลตามข้อ 3 เตรียมทำหน้าที่ "คุณอำนวยกลุ่ม" และ "คุณลิขิต"   รวมทั้งทำหน้าที่ผู้สังเกตการณ์
5. ทุกคนต้องอ่านหนังสือ   การจัดการความรู้ฉบับมือใหม่หัดขับ  และดู Narrated Ppt เรื่อง KM โดย ดร. ประพนธ์  มาก่อนเข้า workshop  โดยต้องกำชับว่าคนที่ยังไม่ได้อ่านหนังสือและฟัง CD อย่ามาเข้า workshop เพราะจะไม่รู้เรื่อง
6. ต้องตกลงกันไว้ล่วงหน้าว่า "คุณเอื้อ" ท่านใดของ สอศ. ที่จะอยู่กับ  workshop ตลอด 2 วัน
7. งานนี้มี consultation fee

         คุณธวัชจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมครับ   โดยในช่วงกลางคืนอาจเชิญคนนอก สอศ. ที่มีประสบการณ์จัดการรวมตัวกันเรียนรู้ของชาวบ้านมาเล่าประสบการณ์ของตน  เช่น  คุณทรงพล  เจตนาวณิชย์,   นพ. สมพงษ์  ยูงทอง,   มูลนิธิข้าวขวัญ,  คุณสรณพงศ์  บัวโรย   ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร จ.สมุทรสงคราม   โดยน่าจะเชิญมาเป็นทีม   มีทั้ง "คุณอำนวย" และชาวบ้านที่ได้มีประสบการณ์ในการร่วมกิจกรรมแล้วเกิดผลดี    ให้เขามาเล่าประสบการณ์ตรง   คุณธวัชจะช่วยแนะนำรายละเอียดได้ครับ

          ทางทีม สอศ. จะต้องรับผิดชอบหาคนที่ทำจริง   มีความตั้งใจจริงและจะทำงานจริงมาเข้า  workshop นี้   ความสำเร็จของ  workshop นี้ขึ้นกับทาง สอศ. 80%   ขึ้นกับวิทยากรของ สคส. เพียง 20% เท่านั้น

           และขอย้ำนะครับว่า  workshop เป็นเพียง 2 - 3% ของ KM   ตัวเรื่องจริงของ KM คือการนำไปปฏิบัติครับ   โดยผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นผู้รับผิดชอบ "บริหารระบบ KM" ขององค์กรครับ   เน้นว่าเป็นการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ซึ่งต้องทำ KM ควบคู่ไปกับกิจกรรมอื่น ๆ อีกนับสิบ

วิจารณ์  พานิช
  7 ต.ค.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)