วันนี้ทีมงาน KKU_KM นำทีม โดย รศ.นสพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ ว่าที่ร้อยโท ทินกรณ์ ภูโทถ้ำ และ ผม จะเดินทางไปติดตามผล การนำการจัดการความรู้ มาใช้ในศูนย์โรคติดต่อภาคที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง นายแพทย์ สมชาย ผู้อำนวยการ ได้เชิญให้ทีมเราไปเยือน หลังจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการไปแล้ว ในวันที่ ๒ สิงหาคม ที่ผ่านมา โดย กำหนดการจะเริ่มด้วย

  ในช่วงเช้าจะมีการทบทวน "KM กับแผนยุทธศาสตร์ที่ 3"

  ช่วงบ่าย จะนำเสนอ "ผลการดำเนินงานของชุมชนนักปฏิบัติ" และ ให้ทีมงาน KKU_KM มาให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งผมจะนำมาเล่าให้ฟังต่อไปครับ

 JJ