ลปรร กับ อาจารย์ หมอ เมืองทอง แขมมณี(๑)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เทคนิคการหารือผลการปฏิบัติงาน

 

  อาจารย์ หมอเมืองทอง แขมมณี ผู้ที่นำเรื่อง เทคนิคการหารือผลการปฏิบัติงาน ใช้ทำ WS ใน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ ปี พ.ศ ๒๕๓๐

เทคนิคการหารือผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์จาก ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ และ มข ผมได้อ่าน Blog ของท่านคณบดี คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่านใหม่รู้สึกชื่นชมที่ท่านได้นำนโยบาย การบริหารงานหลายๆอย่างมาใช้ ที่ มข.พอมีประสบการณ์มาบ้าง เลยนำ ตัวอย่าง เอกสารที่ใช้ เป็นข้อตกลง และ หารือร่วมกันมาให้ลองพิจารณา 2 version ครับ

  Version 1

 Version 2

  เมื่อยื่นความจำนงแล้ว และ ที่ประชุมภาควิชา เห็นชอบ ต้องมีการจัดสรรทรัพยากรให้อย่างเต็มที่ครับ และ ผลงานที่เกิดสามารถนำมาขอเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆได้ครับ หากทำนอกเหนือแล้วไม่แจ้งขอความเห็นชอบจากภาควิชาก็ไม่ได้ประโยชน์อันใดครับ

  ส่วนการประเมิน เน้น "เพื่อพัฒนา ตน ทีมงาน งาน และ ภาค"ครับ Version 2 เน้นให้ทำงานร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรสายใดๆครับ

  คิดถึงครูครับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ เมืองทอง แขมมณี ท่านเป็นผู้ให้ที่ไม่เคยหวังผลตอบแทน รักลูกศิษย์ มีความยุติธรรม เที่ยงธรรม ไม่เคยบ่น หรือ ด่าว่าทั้งต่อหน้าและลับหลัง สอนผมตั้งผมอยู่ปี ๓ คณะแพทย์ ( ๒๕๑๕) จุฬา และ กรุณามาเป็นที่ปรึกษา และ สอนวิชาบริหารให้พวกเรา ชาวคณะแพทยศาสตร์ ตั้งปี ๒๕๓๐ จนกระทั่งท่านจากพวกเราไป อย่างที่พวกเราอาลัยท่านอย่างยิ่งครับ

 ในโอกาสต่อๆไปผมจะนำ Tacit Knowledge ที่ท่านสั่งสอนพวกเรามาเล่าให้ฟังครับ

  JJ

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

อัจฉรา เชาวะวณิช
IP: xxx.121.113.101
เขียนเมื่อ 
มาเติมเต็มให้อาจารย์ค่ะ    อาจารย์เมืองทองสอนดิฉันเมื่อปี 2511 หลังจากที่ดิฉันข้ามฟากมาจากจุฬาค่ะ   ดิฉันจบแพทย์จุฬารุ่น22   เข้าใจว่าไม่ทันอาจารย์JJค่ะ     ยังคิดถึงอาจารย์เมืองทองเสมอเพราะช่วงนั้นไม่ค่อยมีคนสอนPreclinicค่ะ    ขอบคุณที่เล่าให้ทราบทำให้คิดถึงสมัยเด็กๆ
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนพี่อัจฉรา ที่นับถือ ศิษย์เก่า MD_CU รุ่นที่ ๒๒ รุ่นเดียวกับพี่ป้อมนันทนา และ ท่านพี่นันทา แฟนท่านอาจารย์หมออ่วม ยินดีครับที่พี่เป็นชาว "ฅนคอเดียวกัน ชาว G2K นอกจากเป็นพี่เป็นน้องสายเลือดสีชมพู(เข้มข้น)"

 คิดถึงครูครับ ท่านสอนพวกเราแบบลืมไม่ลง มีเคล็ดวิชา มีวิธีการที่ไม่เหมือนใคร "ให้กล้องจุลทรรศ์และกล่อง Slide วิชา Histlogy แล้วปล่อยให้ออกไปหาที่ชอบ ที่ชอบ ศึกษาตามอัชณาศัย ถึงเวลาก็มาสอบ"