โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย_02 : ประชุมเสวนาโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย


วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ และร่างกำหนดปฏิทินดำเนินการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือ ศูนย์อนุบาลเด็กเล็ก (ศูนย์เด็กเล็ก) และโรงเรียนอนุบาลเอกชน ทั่วจังหวัดมหาสารคาม.....ในขณะเดียวกัน สพป. ทุกเขตทั่วประเทศได้ดำเนินโครงการนี้ล่วงหน้าไปแล้ว โดยมีเป้าหมายเป็นโรงเรียนในสังกัดตนเอง..... ดังนั้นหากโครงการนี้สำเร็จจริง เราจะสามารถปลูกฝังกระบวนการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ได้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดมหาสารคามทีเดียว 

 

มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้ 44 โรงเรียน (ต่อมาเข้าร่วมการอบรมในครั้งแรกกว่า 20 โรงเรียน) 

ดังรายชื่่อต่อไปนี้ครับ

 

ข้อมูลโรงเรียนในเครือข่าย  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีทั้งหมด    44    โรงเรียน ดังนี้
ที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด สังกัด
1 ศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก อบต.แคน มหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลแคน
2 ศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก อบต.ห้วยเตย มหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย
3 ศูนย์พัฒนาเล็กเด็กบ้านนาข่า มหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า
4 ศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก ตำบลเสือโก้ก มหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
5 ศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก อบต.วังแสง มหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง
6 ศูนย์พัฒนาเล็กเด็กบ้านป่าขาม มหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
7 ศูนย์พัฒนาเล็กเด็กวัดโนนทัน มหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา
8 ศูนย์พัฒนาเล็กเด็กตำบลหนองปลิง มหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
9 ศูนย์พัฒนาเล็กเด็กตำบลเลิงแฝก มหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก
10 ศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก อบต.หนองโน มหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน
11 ศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก อบต.ดงยาง มหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลดงยาง
12 ศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก อบต.หนองแสง มหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
13 ศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก อบต.โนนภิบาล มหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลโนนภิบาล
14 ศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก อบต.หนองเหล็ก มหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก
15 ศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก อบต.เชียงยืน มหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน
16 ศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก อบต.บ้านกู่ มหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่
17 ศูนย์พัฒนาเล็กเด็กบ้านดงใหญ่ มหาสารคาม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
18 ศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก อบต.ยาง มหาสารคาม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
19 ศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก อบต.ราษฎร์พัฒนา มหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์พัฒนา
20 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านสระบาก มหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลดงยาง
21 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชื่นชม มหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลชื่นชม
22 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวเรือ มหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
23 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดอ้อ มหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
24 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว มหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
25 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาฝาย มหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
26 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอก มหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
27 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแก มหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
28 ศูนย์เด็กเล็ก ต.นาโพธิ์  มหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
29 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธารมณ์ มหาสารคาม องค๋การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
30 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม มหาสารคาม สพป มหาสารคาม เขต 1
31 โรงเรียนอนุบาลกิติยา มหาสารคาม เอกชน
32 โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
33 โรงเรียนอนุบาล อบต.บรบือ มหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ
34 โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด มหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม
35 โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านค้อ มหาสารคาม กองการศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม
36 โรงเรียนเทศบาลสามัคีวิทยา มหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม
37 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา มหาสารคาม กองการศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม
38 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร มหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม
39 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย มหาสารคาม กองการศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม
40 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี มหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม
41 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม สพฟ มหาสารคาม เขต 1
42 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม มหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
43 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม มหาสารคาม เอกชน
44 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน มหาสารคาม สพป มหาสารคาม เขต 1

 

ขออภัยด้วยครับที่ผมไม่ได้รายงานว่ามีศูนย์เด็กเล็กทั้งหมดอยู่กี่แห่ง ผมจำได้ว่าคุณนิตติยา (เลขานุการโครงการฯ ) ส่งหนังสือออกไปกว่า 120 ฉบับ......ลองคำนวณคร่าวๆ ว่า แต่ละแห่่งมีเด็กประมาณ 40 คน นั่นหมายความว่า เด็กราว 4,000 คน ถ้าหาก เรา "จับ" ตรงนี้.... สังคมจะดีและพัฒนาอย่างแน่นอน 

 

หมายเลขบันทึก: 506882เขียนเมื่อ 26 ตุลาคม 2012 20:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 ธันวาคม 2012 18:41 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี