โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตอนที่ ๑


รายงานผลการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารการจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) คือการรวมกันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 มีองค์ประกอบ 4 ประการ (AEC Blueprint)

1.การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วม
2.การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจอาเซียน
3.การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
4.การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
 
ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยและกีฬา   ต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ ทั้งในด้านแรงงาน เทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดโลก จึงนำสู่แนวคิดการจัดทำโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC)
2.เพื่อพัฒนามาตรการในการส่งเสริมการท่องเที่ยว การลงทุน การพัฒนามาตรฐาน การส่งเสริมการตลาด และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตามกรอบ AEC
3.เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
เพื่อรองรับ AEC
4.เพื่อจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเทียวและกีฬาเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ AEC
 
ความสำคัญของการศึกษา
เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬารองรับการเข้าสู่
การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อันเป็นคู่มือเพื่อให้ภาคส่วนต่างๆ ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และกีฬา นำไปปรับใช้ และปฏิบัติ เพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว และกีฬาร่วมกัน
เป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยมีการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ
มีขีดความสามารถทางการแข่งขันที่เป็นเลิศ มีมาตรฐาน สอดรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา
 
รายงานผลการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตามแนวทาง  

  (1) Where are we?

  (2) Where do we want to go?

  (3) How to do it?

  (4) How to do it successfully?

ได้นำผลงานการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางและจัดทำแผน
การเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ของภาคการท่องเที่ยวและการกีฬาสำหรับการเตรียมการเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเปิดเสรี AEC ได้อย่างมั่นคงและ
สง่างาม โดยเน้นการกำหนดทิศทางที่เป็นมาตรฐานสากล และการพัฒนาบุคลากรใน 3 ด้านคือ ทักษะ (Skills) ความรู้ (Knowledge) และทัศนคติ (Attitude)
หมายเลขบันทึก: 506660เขียนเมื่อ 24 ตุลาคม 2012 13:44 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 ตุลาคม 2012 16:11 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี