• เกณฑ์นำชาวบ้านในการนำออกกำลังกาย

  • กลุ่มชาวบ้านร่วมออกกำลังกาย

  • ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านนำออกกำลังกายี่ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดี

  • ร่วมมือร่วมใจกันออกกำลังกาย

  • นักศึกษาก็ร่วมมือกับเขาด้วย