ภาพสวยๆ เหล่านี้ ได้มาจากแผ่น CD ประชาสัมพันธ์ ใน Information Kit ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ Airports of Thailand Public Company Limited (AOT)

  ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้...และขอเชิญชมภาพตัดต่อ..ที่ผมนำมาให้ชมกันครับ...แล้วอย่าลืมแสดงความคิดเห็นด้วยครับว่าชอบภาพไหนมากที่สุด..(แถวที่.....ภาพที่ 1 หรือ 2)

 

อาคารผู้โดยสาร หอคอยและโรงแรม
ยักษ์ครับ ภายในอาคารผู้โดยสาร
อาคารผู้โดยสารยามค่ำ ทางเข้าสู่ตัวอาคาร
โพล้เพล้ contrast
ม่วง-น้ำเงิน ลงตรงไหน

 

  • หมายเหตุ ผมต้องใช้ความพยายาม ตัดต่อภาพเหล่านี้เกือบ 4 ชั่วโมงครับ ตั้งแต่บ่ายสามครึ่ง ยัน 1 ทุ่มครับ..