ตอนที่เข้าเรียนชั้น ปวช. ปีที่ 1 นักเรียนรุ่นผมเขาไปฝากเรียนอยู่ในสถานที่ของวิทยาลัยเกษตรสงขลา (อ.รัตภูมิ)   ผมจึงมีโอกาสสัมผัสบรรยากาศและวัฒนธรรมของเด็กเกษตรที่นี่     คำหนึ่งที่เขียนติดผนังห้องประชุม  ผมยังจำติดตา  เขียนว่า "Learning by Doing"  ซึ่งว่าเป็นหัวใจของเด็กเกษตรทั่วๆไป     ส่วนใหญ่ทุกวิทยาลัยก็จะมีฟาร์มเป็นที่ฝึกงานของนักเรียน    และมีนักเรียนส่วนหนึ่งได้อาศัยอยู่ในฟาร์มของวิทยาลัยเลยโดยไม่ต้องเสียค่าที่พักแต่อย่างใด    แต่มีหน้าที่ต้องดูแลฟาร์มด้วย    เพราะฉะนั้นใครที่เป็นเด็กฟาร์ม  ก็จะเป็นที่รู้กันว่าคนนั้นมีฝีมือด้านเทคนิคงานฟาร์มในสาขานั้นๆ

เด็กเกษตรทุกคนจะต้องรู้จัก  "อกท."  หรือ  องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย     เด็กเกษตรทุกคนจะสมัครเป็นสมาชิก   และในละปีการศึกษาก็จะมีงาน  อกท.  ภายในวิทยาลัย   เพื่อคัด Best Practice ในหลายๆสาขาอาชีพเกษตรเพื่อไปแข่งขัน  กับวิทยาลัยอื่นๆในระดับภาค  และระดับประเทศ      

สมัยผมเรียนก็มีการแข่งขันในหลายๆเทคนิค  เช่น  การล้มวัว,  การตอนไก่,  การขับรถแทรกเตอร์, การจัดสวนถาด, และอื่นๆอีกมากมาย  

อกท. มีคติพจน์ว่า

"เราเรียนรู้ด้วยงานการฝึกหัด   Learning to do,

เราปฏิบัติเพื่อหวังทางศึกษา   Doing to learn,

หาเลี้ยงชีพเพื่อชีวิตพัฒนา    Earning to live,

ใช้วิชาเพื่อบริการงานสังคม  Living to sevre"

กิจกรรม  อกท.  จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ยังยึดโยงการเรียนรู้ที่ดีให้แก่เด็กเกษตร   เป็นของเก่าที่มีมานานคู่กับสถาบันที่ผลิตเกษตรกร    แต่แปลกที่พอจบออกมาไม่ค่อยมีคนพูดถึง   มันเหมือนเป็นกิจกรรมการเรียนอยู่ในรั้ววิทยาลัยเท่านั้น     ซึ่งอันที่จริงเมื่อทบทวนมันสอนอะไรเราในชีวิตการทำงานได้มากเหมือนกัน