ศรีสักทอง

นายเสกสรรค์ มิ่งจันทึก นักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปกรรม ชั้นปีที่ ๓ คณะมนุษยศาสตร์- และสังคมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับภาคเหนือ ในการเป็นตัวแทนจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมการแข่งขันภาพวาดในโครงการส่งเสริมศิลปินรุ่นเยาว์ ระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๔๙ ณ จังหวัดแพร่ เมื่อเร็วๆ นี้

…………………………………….

%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%8c++%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b6%e0%b8%81