ค่านิยมของสำนักวิทยบริการ ประจำปี 2549

  ติดต่อ

  ค่านิยมห้องสมุด  

       ปี 2549 นี้ สำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) ได้กำหนดค่านิยมเพื่อให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการทุกคนได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ "เป็นแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของประเทศ" ภายในปี 2553 ตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการ ประจำปี 2549-2553 ค่านิยมใหม่นี้ได้ใช้อักษรย่อของชื่อหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้ มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Library and Learning Resource Center  และมีชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า LLRC  คณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการจึงได้นำอักษรย่อมากำหนดเป็นค่านิยมของสำนักวิทยบริการ ดังนี้

 L - Lead to Electronic Library    มุ่งสู่ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำ

 L - Learning Organization           องค์กรแห่งการเรียนรู้

 R - Ready to service                   พร้อมที่จะให้บริการ

 C - Customers come first           ผู้รับบริการเป็นสำคัญ

       ค่านิยมใหม่นี้ คณะกรรมการประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการ ได้ประกาศให้บุคลากรทุกคนทราบแล้ว และขณะนี้อยู่ในระหว่างประชาพิจารณ์และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดน่ารู้คู่ชุมชน

หมายเลขบันทึก: 50516, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-20 17:22:04+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การประกันคุณภาพการศึกษา#ค่านิยม#สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

วันเพ็ญ
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์นายิกา

ได้รับทราบข้อมูลการพัฒนางานเกี่ยวกับห้องสมุดด้วยกันแล้ว รู้สึกมีพลังในการทำงานค่ะ