GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ฉันอยากรู้จักเธอ.... Backward Design( 2 )

การออกแบบการเรียนรู้ Backward Design 2 วัน ที่สถาบันพัฒนาครูฯ
            การออกแบบการเรียนรู้   Backward Design   2  วัน  ที่สถาบันพัฒนาครูฯ   เช้าวันแรกเริ่มด้วยพิธีการเปิดการประชุม/อบรม  แนะนำตัวท่านวิทยากร  อย่างเป็นทางการอีกครั้ง  และเริ่มการให้ความรู้  ด้วยการกำหนดโจทย์ให้ผู้เข้าอบรมเขียนความรู้ความเข้าใจของตนเองออกมาให้ได้มากที่สุดในเวลาที่กำหนด  แล้วจึงเฉลยให้ความรู้ในเชิงแนวปฏิบัติมากกว่าทฤษฏี

1.  การสร้างหน่วยการเรียนรู้

111 222

2.  การเรียนเพื่ออนาคต  สังคมในอนาคตต้องการความรู้  และทักษะเช่นไร                        

  ความรู้และทักษะสำหรับอนาคต

ô    คิดและทำอย่างมืออาชีพô    สามารถสังเคราะห์ความรู้ô    ความคิดสร้างสรรค์ô    วุฒิภาวะทางอารมณ์ô    จริยธรรม ô    ความรู้และทักษะทางเทคโนโลยี

ครูเป็นมืออาชีพ ในการเรียนการสอน  หมายความว่าอย่างไร

การสร้างหลักสูตร  เริ่มด้วยสร้างหน่วยการเรียนรู้  จากนั้นนำหน่วยการเรียนรู้มาประกอบกันขึ้นเป็นแผนผังหลักสูตร (Curriculum  Map)  ติดตามอ่านต่อ  ที่นี่ค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): backward
หมายเลขบันทึก: 50513
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)