คำขวัญประเทศไทย คำขวัญวันเด็ก คำขวัญองค์กรหน่วยงาน คำขวัญจังหวัด ทุกจังหวัดมีคำขวัญจังหวัด และทุกอำเภอมีคำขวัญอำเภอ รวมไปถึงคำขวัญตำบล หมู่บ้านและองค์กรในหมู่บ้านชุมชน ก็มีคำขวัญของกลุ่มเอง

จังหวัดพัทลุง มีคำขวัญว่า

"เมืองหนังโนห์รา อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน"

ซึ่งเป็นการนำสิ่งดีๆในแต่ละอำเภอมาสรุปรวบยอดออกมาเป็นคำขวัญ ซึ่งในแต่ละอำเภอก็นำเอาสิ่งดีๆที่จะบอกต่อมาเป็นความคิดรวบยอดออกมาเป็นคำขวัญ ต่อไปนี้คือคำขวัญของอำเภอในจังหวัดพัทลุง แบ่งตามโซน เขา ป่านา เล

1 อำเภอศรีบรรพต

"มรกตขุนเขา ภูมิลำเนาปู่ย่า ทัศนาอุทยานชลประทานน้ำใส เกรียงไกรเกตรกรรม"

2 อำเภอศรีนครินทร์

"ศรีนครินทร์ ถิ่นยางพารา งามตาถิ่นน้ำตกมรดกถ้ำสวย หลากด้วยผลไม้ น่ายลเขาหลัก คนรักวัฒนธรรม"

3 อำเภอกงหรา

"เขาบรรทัดงามสง่า ธรรมชาติเพลินตา ฉ่ำอุราน้ำตก ผลไม้ดกรสอร่อย "

4 อำเภอตะโหมด

"ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หลักธรรมรวมใจศาสนาศูนย์การค้าแม่ขรี ยังมี ป่าซาไก"

5 อำเภอป่าบอน

"น้ำตกไหลแรง แม่แตงสวยสดสับปะรดหวานดี มีเผ่าซาไกใฝ่วัฒนธรรมนำศึกษา"

นี้คือคำขวัญ โซน เขา ป่าต่อไปเป็นโซน นาและเล

6 อำเภอป่าพยอม

"แหล่งวามรู้คู่คุณธรรม กล้านำพัฒนา ปวงประชาป่าพยอม "

7 อำเภอควนขนุน

"ถิ่นพระดังเมืองคนดี ประเพณีลือเลื่อง เฟื้องฟูการศึกษา ทะเลงามตา นกน้ำเพลินใจ "

8 อำเภอเมือง พัทลุง

"เมืองพัทลุงน่าอยู่ มุ่งสู่ศูนย์กลางการศึกษา เกษตรกรรมก้าวหน้า ปลอดยาเสพติด พิชิตคอรัปชั่น เป็นศูนย์กลางภูมิปัญญาชาวบ้าน บริการสานสนเทศ เศรษกิจยั่งยืน สู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน"

9 อำเภอเขาชัยสน

" ทะเลพระลือขจร บ่อน้ำร้อนนามกระเดื่อง เมืองพระสองพี่น้อง หาดทองสวยสะอาด งามพระธาตุวัดเขียน "

10 อำเภอบางแก้ว

"ดินแดนศิลปวัฒนธรรมแหล่งพืชพันธ์ธัญญาหาร เมืองงามธรรมชาติบริสุทธิ์"

11 อำเภอ ปากพะยูน

"ทะเลสาบงาม เมืองสามแผ่นดิน ถิ่นรังนกนางแอ่น แท่นพระนอนยอดเขา ภูมิลำเนาสัตว์น้ำกร่อย "


หล่านี้คือคำขวัญของแต่ละอำเภอที่นำเอาสิ่งดีทั้งอำเภอมารวบยอดเป็นคำขวัญ รวมทุกอำเภอมาเป็นคำขวัญจังหวัด ของพัทลุงเป็นการรวมเอาสิ่งดีๆที่มีอยู่มาผูกเป็นคำขวัญ ที่สำคัญให้ได้คิดในการประชาสัมพันธ์จังหวัดกันตลอดมา

แต่อีกคำขวัญที่ชาวบ้านเขาล้อกันมาก็บ่งบอกว่าชาวประชาทำอะไรกันในคำขวัญของบางแก้ว

" บางแก้วกว้าง

ยัง(มี)แต่วัวชน

ขี้วัวเต็มถนน

เพราะวัวชนคนบางแก้ว"

วี้ดบึ้มๆๆๆๆ ฟังมาจากเด็กๆร้องเชียร์