คำขวัญประเทศไทย  คำขวัญวันเด็ก คำขวัญองค์กรหน่วยงาน คำขวัญจังหวัด  ทุกจังหวัดมีคำขวัญจังหวัด และทุกอำเภอมีคำขวัญอำเภอ รวมไปถึงคำขวัญตำบล หมู่บ้านและองค์ในหมู่บ้าน  ก็มีคำขวัญของกลุ่มเอง

               จังหวัดพัทลุง มีคำขวัญว่า

"เมืองหนังโนห์รา อู่นาข้าว  พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ  น้ำพุร้อน"

 

       ซึ่งเป็นการนำสิ่งดีๆในแต่ละอำเภอมาสรุปรวบยอดออกมาเป็นคำขวัญ ซึ่งในแต่ละอำเภอก็นำเอาสิ่งดีๆที่จะบอกต่อมาเป็นความคิดรวบยอดออกมาเป็นคำขวัญ  ต่อไปนี้คือคำขวัญของอำเภอในจังหวัดพัทลุง แบ่งตามโซน  เขา  ป่านา เล  

           อำเภอศรีบรรพต  

มรกตขุนเขา ภูมิลำเนาปู่ย่า ทัศนาอุทยานชลประทานน้ำใส เกรียงไกรเกตรกรรม

           อำเภอศรีนครินทร์

ศรีนครินทร์  ถิ่นยางพารา งามตาถิ่นน้ำตกมรดกถ้ำสวย หลากด้วยผลไม้ น่ายลเขาหลัก คนรักวัฒนธรรม

           อำเภอกงหรา

เขาบรรทัดงามสง่า  ธรรมชาติเพลินตา ฉ่ำอุราน้ำตก ผลไม้ดกรสอร่อย  

           อำเภอตะโหมด

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  หลักธรรมรวมใจศาสนาศูนย์การค้าแม่ขรี ยังมี ป่าซาไก

           อำเภอป่าบอน

น้ำตกไหลแรง แม่แตงสวยสดสับปะรดหวานดี  มีเผ่าซาไกใฝ่วัฒนธรรมนำศึกษา

   นี้คือคำขวัญ โซน เขา ป่าต่อไปเป็นโซน นาและเล

          อำเภอป่าพยอม  

แหล่งวามรู้คู่คุณธรรม กล้านำพัฒนา ปวงประชาป่าพยอม  

         อำเภอควนขนุน  

ถิ่นพระดังเมืองคนดี ประเพณีลือเลื่อง  เฟื้องฟูการศึกษา ทะเลงามตา นกน้ำเพลินใจ  

          อำเภอเมือง พัทลุง

เมืองพัทลุงน่าอยู่ มุ่งสู่ศูนย์กลางการศึกษา เกษตรกรรมก้าวหน้า ปลอดยาเสพติด  พิชิตคอรัปชั่น เป็นศูนย์กลางภูมิปัญญาชาวบ้าน  บริการสานสนเทศ เศรษกิจยั่งยืน สู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

          อำเภอเขาชัยสน

 ทะเลพระลือขจร บ่อน้ำร้อนนามกระเดื่อง เมืองพระสองพี่น้อง หาดทองสวยสะอาด งามพระธาตุวัดเขียน  

           อำเภอบางแก้ว

ดินแดนศิลปวัฒนธรรมแหล่งพืชพันธ์ธัญญาหาร เมืองงามธรรมชาติบริสุทธิ์

         อำเภอ ปากพะยูน

ทะเลสาบงาม เมืองสามแผ่นดิน ถิ่นรังนกนางแอ่น แท่นพระนอนยอดเขา ภูมิลำเนาสัตว์น้ำกร่อย  

      หล่านี้คือคำขวัญของแต่ละอำเภอที่นำเอาสิ่งดีทั้งอำเภอมารวบยอดเป็นคำขวัญ รวมทุกอำเภอมาเป็นคำขวัญจังหวัด ของพัทลุงเป็นการรวมเอาสิ่งดีๆที่มีอยู่มาผูกเป็นคำขวัญ  ที่สำคัญให้ได้คิดในการประชาสัมพันธ์จังหวัดกันตลอดมา

 

    แต่อีกคำขวัญที่ชาวบ้านเขาล้อกันมาก็บ่งบอกว่าชาวประชาทำอะไรกันในคำขวัญของบางแก้ว

" บางแก้วกว้าง

ยัง(มี)แต่วัวชน

ขี้วัวเต็มถนน

เพราะวัวชนคนบางแก้ว"

วี้ดบึ้มๆๆๆๆ ฟังมาจากเด็กๆร้องเชียร์