บันทึกที่42 การประชุมสรุปผลงานโครงการ2


นักวิจัยทุกท่านทุกโครงการ

โครงการวิจัยชุดที่2 กระบวนการจัดการชั้นเรียน กำหนดจัดประชุมสรุปผลโครงการ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2555 เวลา 17.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น4 ตึก สนง.อธิการบดี ตามวาระดังนี้

วาระที่1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

       ก.การประชุมร่วมโครงการวิจัยโรงเรียนต้นแบบทั้งหมด 10 โครงการ ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2555(ผศ.ดร.กฤษดา)

       ข.รายงานการเงินโครงการ(รศ.มาลี)

วาระที่2 เรื่องสืบเนื่อง

        ก.การคัดเลือกผลงานครูดีเด่น

           นักวิจัย 4 โครงการ

        ข.การจัดทำรางวัลและวุฒิบัตร

           คุณกีตาร์ ...................  

        ค.จัดส่งรูปถ่ายหมู่แก่ครู

           คุณกีตาร์ ....................

        ง.การจัดประชุมสรุปการเขียนรายงานวิจัย 4 โครงการที่ จ.กาญจนบุรี วันที่ 27-29 ตค.55

        จ.การสำเนาเอกสารข้อมูลแก่ 4 โครงการ ลงแผ่น CD

          -คุณกุ้ง จัดแบบสำรวจ แบบประเมิน AAR พร้อมผล

          -คุณกัญจน์ จัดสำเนาเอกสารโครงการทุกเล่มพร้อม file 

          -อจ.หน่อง สำเนารูปถ่ายกิจกรรมทุกครั้ง

          -คุณกุ้ง จัดแบบสำรวจ แบบประเมิน AAR พร้อมผลลง CD

 วาระที่3 เรื่องเพื่อพิจารณา

        ก.ผลการประเมินประสิทธิภาพกระบวนการ(คุณกุ้ง)

        ข.ผลการทำ AAR(คุณกุ้ง)

        8.รายงานโครงการวิจัย 4  กระบวนการ(นักวิจัยรายโครงการ)

จึงเรียนนักวิจัย นักศึกษาปริญญาโทและผู้ประสานงานเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

    

 

คำสำคัญ (Tags): #classroom#msd
หมายเลขบันทึก: 504339เขียนเมื่อ 2 ตุลาคม 2012 23:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 ตุลาคม 2012 10:55 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (4)

 

จริงๆ ... ผลการประเมินประสิทธิภาพ...กระบวนการ .... ที่เป็นรูปมะธรรม...มาเล่าสู่กัน....ฟังจังเลยนะคะ และ ผลการทำ AAR  ร่วมถึงกระบวนการ .... โดยย่อก็ดีนะคะ  


ขอบคุณ บทความดีดี มีคุณค่า่ นี้นะคะ

1.ขอเชิญกระบวนการทั้งสี่ ส่งผลการประเมินกระบวนการที่ดีด่วนเพื่อมอบรางวัล ก.ส่งครบ4กระบวนการ ถ้ามีวิจัยในชั้นเรียน1เล่มตบท้ายด้วยจะดี ข.ได้รับการประเมินว่าดีมากใทั้งสี่กระบวนการ 2.ขอให้ฝ่ายเลขาสรุปผลการได้รับวุฒิบัตรด่วนเพื่อจัดทำและมอบ ก.เข้ารับการอบรม4ครั้งขึ้นไป หรือ ข.ส่งผลงานอย่างน้อย1กระบวนการ ต้องการประกาศผลโดยเร็ว

  • อาจารย์ครับ
  • ไปเมืองกาญจนบุรี
  • ไปที่ไหนครับ
  • บ้านผมเอง
  • เผื่อจะได้พบอาจารย์

เรียน ดร.ขจิต ฝอยทองที่เคารพ ขอบคุณที่ทักทายมา ตั้งใจจะไป lake haven resort ที่ศรีสวัสดิ์ครับ ปรากฏว่าเต็ม เลยเปลี่ยนไปใกล้กว่านั้นครับ ยังไม่สรุปว่าเป็นที่ใด รอการติดต่อครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง