เพิ่งจะหัดเข้ามาเรียนรู้  อาจจะมีข้อผิดพลาด เพราะต้องเรียนรู้เอง  อยากรู้เรื่อง IT มากกว่านี้