เตรียมพบปะครั้งต่อไปในงานมหกรรมจัดการความรู้

เตรียมเนื้อหาการเรียนรู้ มาพบกันเพื่อต่อยอด4 5 6 ไม่ต้องนั่งนับ1กันใหม่ครับ

จบการประชุมวันที่28-29ก.ย.ผมได้ให้ข้อมูลงานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่2ของสคส.โดยเสนอให้เครือข่ายจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชนใช้เป็นเวทีพบปะรอบ3เดือนด้วย เพราะเห็นว่าเป็นเวทีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเราโดยตรง เป็นตลาดนัดความรู้ที่พวกเราจะมาแลกเปลี่ยนสินค้าได้อย่างเท่าเทียมกับเครือข่ายและผุ้สนใจอื่นๆ

 ที่ประชุมเห็นด้วยโดยเสนอให้เครือข่ายมาพบกันก่อน เริ่มตั้งแต่วันที่30พ.ย.

ผมคิดว่าพวกเราสามารถ ลปรร.ได้อย่างเข้มข้นใน2ห้องคือห้องเรียนภาคประชาสังคมและราชการเพราะงานจัดการความรู้ของเราเกี่ยวเนื่องกับ2เรื่อง
ห้องประชาสังคมเรียนรู้จากตัวอย่างการปฏิบัติงานที่ประสบผลเลิศ  (คุณกิจภาคชุมชน)
ห้องราชการเรียนรู้ตัวอย่างส่วนราชการที่ทำงานสนับสนุนชุมชนอย่างเข้าท่า (คุณอำนวยและคุณเอื้อ)
ห้องแรกน่าจะได้ความรู้เชิงกระบวนการและเนื้อหาเรื่องเกษตรอินทรีย์ติดปลายนวมไปบ้าง
ห้องที่2เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงในบทบาทของคุณอำนวยและคุณเอื้อจากส่วนราชการ
ถ้าแต่ละพื้นที่มีนักเรียนเป้าหมายที่สอดคล้องกับห้องเรียนดังกล่าวก็บอกกล่าวกันเนิ่นๆได้เลยครับ จะได้เตรียมเนื้อหาการเรียนรู้ มาพบกันเพื่อต่อยอด4 5 6 ไม่ต้องนั่งนับ1กันใหม่ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชนความเห็น (0)