รายงานความเคลื่อนไหวกลุ่มงานบริการประชาชน

รายงานความเคลื่อนไหวกลุ่มงานบริการประชาชน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร


งานบริการการศึกษา
     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรได้ทำการสำรวจความจำนงของนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี ทั่วประเทศกันเลย เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลในการขยายการศึกษาในปีต่อไป โดยได้ส่งแบบสำรวจไปเมื่อต้นเดือนกันยายนและจะทำการสรุปผลจำนวนทั้งหมดที่แจ้งความประสงค์เข้ามาในวันที่ 15 ตุลาคม 2548 นี้  แต่จากภาพรวมขณะนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรมีความพอใจเป็นอย่างมากกลับกระแสตอบรับของนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ซึ่งเกินแผนถึง 3 เท่า
      เพื่อมาตารฐานการศึกษาทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จะทำการพิจารณาและจัดสรรโควตาไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆอย่างเหมาะสมที่สุดตามศักยภาพและความพร้อมที่มหาวิทยาลัยจะสามารถทำได้โดยจัดรับตามแผนที่วางไว้
หลักสูตร 4 มี ได้แก่ สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการประมง สาขาวิชาพืชศาสตร์ (ไม้ผล)  สาขาละ 40 คน
หลักสูตร 2 ปี ได้แก สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาวิทยาการประมง สาขาละ 40 คน
                                                                                               
ข่าวการศึกษา!!!!
       ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม  -12 ตุลาคม 2548 เป็นช่วงเตรียมสอบปลายภาคของนักศึกษาหลังสอบเสร็จก็อย่าลืมเที่ยวจนเพลินละ !! เตรียมลงทะเบียนเรียนเทอม 2 ปีการศึกษา2548 ด้วยนะจ๊ะ**  แล้วก็ขอให้ลงเช็ค password ก่อนถึงกำหนดลงทะเบียนจริงด้วยจะได้ไม่มีปัญหาการลงทะเบียน

ปฏิทินการศึกษา 2/48
  วันลงทะเบียนเรียน                   วันจันทร์ที่ 17- วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2548
  วันเปิดภาคการศึกษา                วันอังคารที่ 1 พฤศิจิกายน 2548
  วันชำระเงิน                            วันพุธที่ 16- วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2548
  **วันสอบกลางภาค                 วันจันทร์ที่ 19  - วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2548
  **วันสอบไล่                          วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์  2549

                                             วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2549

โดย....   ตรีชฎา  สุวรรณโน
          งานบริการประชาชน

โดย....ตรีชฎา  สุวรรณโนงานบริการประชาชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mjuความเห็น (0)