"ทักษะกระบวนการ"ในการสอนคณิตศาสตร์

somtawin
คณิตศาสตร์เป็น ความรู้ที่จำเป็นสำหรับทุกคนในชีวิตประจำวัน และที่สำคัญคณิตศาสตร์จะช่วยให้เรารู้จักคิดไตร่ตรอง มีเหตุผลมากขึ้น

"ทักษะกระบวนการ"ในการสอนคณิตศาสตร์                

               ดิฉันในฐานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      มองคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่  ไม่ยาก ไม่ซับซ้อน และไม่ไกลตัว  คณิตศาสตร์เป็น ความรู้ที่จำเป็นสำหรับทุกคนในชีวิตประจำวัน และที่สำคัญคณิตศาสตร์จะช่วยให้เรารู้จักคิดไตร่ตรอง มีเหตุผลมากขึ้น                 การแก้โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์นั้นเรียนไม่ยาก    ถ้าเรียนแล้วสนุก  เพราะ การเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์นั้นมีหลายระดับ หากต้องการเรียนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้นั้น เพียงแค่เรียนรู้ในระดับพื้นฐานก็พอ ซึ่งไม่ยากเลย   แต่ถ้าเรียนเพื่อเป็นนักคณิตศาสตร์ หรือเพื่อเรียน ต่อสูงๆ ขึ้น ความยากหรือความซับซ้อนก็จะเพิ่มขึ้น
               "การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้สนุกและได้ความรู้นั้น จะต้องเน้น "ทักษะ"และ "กระบวนการ" ทางคณิตศาสตร์"
                  สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียน เมื่อนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและคิดด้วยตัวเองวิธีปฏิบัติเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิด แก้ปัญหา หรือ ลงมือทำกิจกรรม เน้นวิธีคิดให้ได้มา ซึ่งคำตอบ วิธีคิดหรือกระบวนการคิดนี้เป็นสิ่งสำคัญ ตำตอบที่ได้อาจไม่ถูกต้องที่สุดก็ไม่เป็นไร แต่กระ บวนการคิดจะต้องมีเหตุมีผล และครูจะต้องชมเชยและให้กำลังใจเมื่อกระบวนการคิดของนักเรียนถูก ต้อง                  

           " การจูงใจให้นักเรียนสนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์คือให้นักเรียนได้ "เรียนรู้" และ "พบ สิ่งที่ท้าทาย" ไปพร้อมกัน โดยจัดกิจกรรมและเกมต่างๆ ที่ช่วยฝึกทักษะคณิตศาสตร์ให้เด็กได้ร่วม สนุกพร้อมสอดแทรกเนื้อหาความรู้เข้าไป                          

               นอกเหนือจากการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียน   ได้จัดการเล่นเกม ปัญหาท้าทาย ชวนคิด ปริศนา หรือจัดกิจกรรมเสริมทักษะและกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ เช่นการแก้ปัญหา การให้เหตุผลและการพิสูจน์ การสื่อความหมาย การเชื่อมโยง การนำเสนอ ตลอดจน   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                  

                  โรงเรียนพระยาประเสริฐฯ  จึงจัดให้มีห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  และเริ่มเปิดบริการนักเรียนในปีการศึกษา  2548 เป็นต้นมา   ซึ่งจะมีสื่อการสอนมากมายให้นักเรียนได้เรียนรู้  ท้าทาย  สร้างสรรค์   เน้นทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขุมทรัพย์ : คณิตศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#ทักษะกระบวนการ

หมายเลขบันทึก: 50401, เขียน: 16 Sep 2006 @ 19:43 (), แก้ไข: 25 May 2012 @ 14:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)