• อุปกรณ์คู่ชีพ ในการตรวจภาวะน้ำตาลในเลือดของพี่อ้วน

  • จุดที่ 1 ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว พร้อมตารางคุณอ้วนหรือยัง รับผิดชอบโดยน้องจุมจิ๋ม

  • อาหารที่เหมาะสมกับโรคหัวใจและหลอดเลือดโดย จอย กับ โอ๋

  • จุ๋มจิ๋ม กบ โอ๋ นก

  • เก๋ กบ อ้วน นก หน้าเวทีการจัดทำโครงการ