กิจกรรมตักบาตรแอปเปิ้ล.....เป็นกุศโลบายจริงหรือไม่


กุศโลบายจึงเป็นไปเพื่อการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่นิสิตนักศึกษามากยิ่งขึ้นในการสอบวัดผลปลายภาคหรือเป็นการสร้างจิตวิทยาอีกรูปแบบหนึ่ง อย่างไรก็ตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่นิสิตนักศึกษาจัดขึ้นจะต้องอาศัยศรัทธาคือความเชื่อที่จะต้องประกอบไปด้วยปัญญามีเหตุมีผลและสามารถอธิบายความให้แก่สังคมได้ แต่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่า ตัวนิสิตนักศึกษาเองก่อนสอบแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นการสอบกลางภาคหรือปลายภาคสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม นั้นก็หมายความว่าจะต้องอ่านหนังสือค้นคว้า ทบทวนสิ่งที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาไม่ว่าจะภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น

กิจกรรมตักบาตรแอปเปิ้ล.....เป็นกุศโลบายจริงหรือไม่

 

        ข่าวที่ปรากฎในสื่อสารมวลชนที่ผู้คนทั่วไปให้ความสนใจในขณะนี้ก็คือข่าวที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จัดกิจกรรมก่อนสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่1/2555ให้นิสิตนักศึกษาทำบุญตักบาตรแอปเปิ้ล เพื่อเป็นเคล็ดก่อนสอบเผื่อจะได้เกรด A เหมือนคำว่า แอปเปิ้ล (Apple) จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่มีภาพปรากฎตามเว็บบอร์ดและหน้าเฟซบุ๊คมีการแชร์รูปภาพป้ายประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรแอปเปิ้ล ของชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งจัดไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ตึกหอพัก มหาวิทยาลัยรังสิต โดยป้ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าวระบุข้อความว่า หากนักศึกษามาร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรแอปเปิ้ลก็จะสามารถสอบได้เกรด A ในการสอบปลายภาคนี้ได้ไม่ยาก [1]

          ผู้เขียนวิเคราะห์ว่าการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรแอปเปิ้ลของชมรมพุทธศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดังกล่าวนั้น เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์หรือเป็นกุศโลบาย คำว่า”กุศโลบาย”หมายถึง [2] อุบายหรือวิธีที่ฉลาด วิธีที่ฉลาดไม่จำเป็นต้องเป็นวิธีที่โกหกคดโกงเสมอไป กุศโลบายจึงเป็นไปเพื่อการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่นิสิตนักศึกษามากยิ่งขึ้นในการสอบวัดผลปลายภาคหรือเป็นการสร้างจิตวิทยาอีกรูปแบบหนึ่ง อย่างไรก็ตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่นิสิตนักศึกษาจัดขึ้นจะต้องอาศัยศรัทธาคือความเชื่อที่จะต้องประกอบไปด้วยปัญญามีเหตุมีผลและสามารถอธิบายความให้แก่สังคมได้ แต่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่า ตัวนิสิตนักศึกษาเองก่อนสอบแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นการสอบกลางภาคหรือปลายภาคสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม  นั้นก็หมายความว่าจะต้องอ่านหนังสือค้นคว้า ทบทวนสิ่งที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาไม่ว่าจะภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักพุทธภาษิตทางพระพุทธศาสนาที่ว่า”วิริเยน   ทุกฺขมจฺเจติ” หมายความว่า [3]บุคคลที่จะล่วงทุกข์ได้ จะต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียร

ทุกข์ หมายถึง[4] ความยาก ความลำบาก ความเดือดร้อน ความไม่สบายกายไม่สบายใจ
ความเพียร หมายถึง ความพยายามในการต่อสู้กับความยากลำบากความเดือดร้อน ความไม่สบายกายสบายใจและอื่นๆ อย่างไม่ย่อท้อความเพียรจึงเป็นเหตุให้พ้นทุกข์ได้ในทุกสถานการณ์ เช่น เรียนหนังสือไม่เก่ง เป็นทุกข์ก็ต้องพยายามอ่านหนังสือให้มาก ตั้งใจเรียน ก็จะเรียนได้ ความทุกข์ก็จะหมดไป  พระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

      กล่าวโดยสรุป ประเด็นข้อความที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ที่จะทำให้นิสิตนักศึกษาประสบความสำเร็จในการสอบที่จะได้คะแนนสูงหรือเกรด A ตามความมุ่งหวังที่ตั้งใจไว้ นอกเหนือจากบุญกุศลที่ได้จัดทำกิจกรรมปล่อยปลา และตักบาตรแอปเปิ้ลมาช่วยเกื้อหนุนเพื่อให้เกิดพลังจิตในการสร้างความเชื่อมั่นก่อให้เกิดสติและสมาธิในการสอบอีกแรงหนึ่ง

         

 [2] กุศโลบายเพื่อความสำเร็จ,   โดย เสฐียรพงษ์ วรรณปก,  ธรรมจักร.

[3] พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า 281.

[4] วิถีธรรม วิถีไทย. อาจารย์อมร  สังข์นาค, หน่วยการเรียนที่ 8 เรื่อง ภาษาบาลี. www.nayoktech.ac.th/~amon/in8_6.html - แคช

หมายเลขบันทึก: 503815เขียนเมื่อ 28 กันยายน 2012 11:20 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 กันยายน 2012 11:30 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี