หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า “อีโก้” กันมาบ้างแล้ว เพื่อนของเรา หรือ คนรอบข้างของเราบางคนอาจจะเคยถูกกล่าวถึงว่าเป็นคนที่มี “อีโก้สูง “ จนบางครั้งเรามีความรู้สึกคล้อยตาม และคิดเดากันไปเอกว่า อีโก้ นั้นน่าจะมีความหมายในทิศทางที่เป็นเชิงลบอย่างแน่นอน  บางคนก็คงคิดว่า คำว่า อีโก้ น่าจะหมายถึง ความเห็นแก่ตัว  แต่ในความเป็นจริงแล้วความหมายที่แปลจากภาษาอังกฤษเป็นไทยแบบตรงๆตัว นั้นมีความหมายว่า “ ความถือตัวเองเป็นสำคัญ “ ซึ่งหลายคนก็นำไปตีความหมายว่า น่าจะหมายถึง ความเย่อหยิ่ง

                 ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ซิกมันด์  ฟรอยด์ นักจิตวิทยาชื่อดัง ได้ให้คำนิยาม ของคำว่า อีโก้ ว่า เป็น ผลที่ได้จากการตกลงกันของ “ อิด “ และ “ ซุปเปอร์อีโก้ “ พอมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องจิตวิทยามา หรือศึกษามานานจนลืมไปแล้ว คงสงสัยว่า 2 คำนี้มีความหมายเกี่ยวโยงอย่างไรกับ คำว่า “ อีโก้ ” เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันผมจะขอสรุปความหมาย ของทั้ง 3 คำ อันได้แก่ อิด , ซุปเปอร์อีโก้ และ อีโก้ ไว้ด้านล่างพร้อมทั้งตัวอย่างในช่วงสุดท้าย เพื่อให้ทุกคนเข้าใจความหมายและการใช้งานอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นครับ

อิด ( Id )      คือ สิ่งที่เป็นความต้องการในส่วนลึกของจิตใจ หรือเรียกง่ายๆว่า สัญชาตญาณดิบ

ซุปเปอร์ อีโก้ (Superego ) คือ ลักษณะคุณธรรม , จริยธรรม ,ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาเพื่อใช้เป็นตัวป้องกันไม่ให้ เกิด อีโก้ ที่ไม่พึงประสงค์

อีโก้ ( Ego )   คือ ผลที่ได้จากการตกลงกันของ “ อิด “ และ “ ซุปเปอร์อีโก้ “

ขอยกตัวอย่างคลาสสิก เรื่องการได้มาซึ่งผลการสอบที่ดีแล้วกันครับ  

อิด :  อยากได้คะแนนสอบดีๆ จัง จะได้เกรด A อย่างนี้ต้องลอกข้อสอบคนที่ได้อันดับ 1 ซะแล้ว

ซุปเปอร์อีโก้ : การลอกข้อสอบไม่ดีหรอก สังคมไทยไม่ยอมรับการทุจริตแบบนี้ ยิ่งถ้าถูกจับได้ ได้อายกันทั้งโรงเรียน

อีโก้ :  ตั้งใจอ่านหนังสือสอบดีกว่า ตรงไหนที่ไม่เข้าใจก็ขอให้เพื่อนที่เก่งๆสอนก็ได้ ถ้าตั้งใจจริงเราทำได้อยู่แล้ว

ที่มาก็ประมาณนี้ครับ หากใครมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสามารถ แนะนำได้ครับ