เพลง : ดวงจำปา
ศิลปิน : คาราวาน
เนื้อเพลง :

คำร้อง /ทำนอง : ท่านอุตมะ จุลมณี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลาว

โอ้ดวงจำปา....เวลาซมดอก
คิดถึงบ้านซ่อง*....มองเห็นหัวใจ
เฮานึกขึ้นได้....ในกลิ่นเจ้าหอม
เห็นสวนดอกไม้....บิดาปลูกไว้....ตั้งแต่ไดมา
เวลาหงอยเหงา....ยังซ่วยบรรเทา....ให้เฮาโศกา
โอ้ดวงจำปา....คู่เคียงเฮามา....แต่ยามน้อยเอย

กลิ่นเจ้าสำคัญ....ติดพันหัวใจ
เป็นตาฮักใคร่....แพงไว้เซยซม
ยามเหงาเฮาดม....โอ้ จำปาหอม

เมื่อดมกลิ่นเจ้า....ปานพบเพื่อนเก่า...ที่ได้พรากจากไป
เจ้าเป็นดอกไม้....ที่งามวิไล...ตั้งแต่ใดมา
โอ้ดวงจำปา....มาลาขวัญฮัก...ของเฮียมนี้เอย

โอ้ดวงจำปา....บุปผาเมืองลาว
งามดั่งดวงดาว....ชาวลาวเพิ่งใจ
เกิดอยู่ภายใน....แดนดินล้านซ้าง

เมื่อได้พลัดพราก....หนีไปไกลจาก....บ้านเกิดเมืองนอน
ใครจะเอาเจ้า....เป็นเพื่อนบรรเทา...เมื่อสิ้นซีวา
เจ้าดวงจำปา....มาลางามยิ่ง....มิ่งเมืองลาวเอย

 

 


*อุตมะ จุลมณี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลาว ได้แต่งเพลงนี้ไว้ในช่วงที่เข้าร่วมขบวนการต่อสู้กู้เอกราชคืนจากฝรั่งเศส

เมื่อเกือบห้าสิบปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวให้กับฝรั่งเศส ซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมในสมัยนั้นได้เห็น

โดยอุตมะ ได้ใช้ "ดอกจำปา" หรือดอกลั่นทม ที่ชาวลาวนิยมปลูกแต่ในอดีต เป็นสื่อบอกถึงความรักแผ่นดินถิ่นเกิดของชาวลาว

โดยใช้ทำนองขับทุ้มหลวงพระบางในการเอื้อนเพลง ดวงจำปา

เพลงนี้แผ่ขยายไปอย่างรวดเร็ว และสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับชาติลาว
ในที่สุดฝรั่งเศสก็ยอมคืนเอกราชให้กับประเทศลาวได้ปกครองตนเอง

และหลังจากการปฏิวัติม่วนซื่นในลาวเสร็จสิ้นลงเมื่อปี 2518
ท่านผู้นำลาวทั้งหลายก็ได้พร้อมใจกันเลือก ดวงจำปาเป็นดอกไม้ประจำชาติ


ตลอดสองฝั่งโขงจากลาวเหนือที่พงสาลีจรดจำปาศักดิ์ที่ปากเซก็นิยมขับทุ้มเพลงนี้กันทั่ว

 

 

*คิดถึงพันซ้อง(มวยผมหรือที่ทัดด­อกไม้)


 

เพลงเพื่อชีวิตที่หวาน..เศร้า..