เพลง

คิดถึง เพลงที่อยู่ในห้วงคิดคำนึงเสมอ
อ่าน 56 · ดอกไม้ 5 · ความเห็น 3
Mon Apr 14 2014 07:08:58 GMT+0700 (ICT)
คิดถึงดวงตะวัน
อ่าน 177 · ดอกไม้ 11 · ความเห็น 6
Wed Oct 16 2013 20:45:11 GMT+0700 (ICT)
แก้วตาขวัญใจ
อ่าน 172 · ดอกไม้ 11 · ความเห็น 5
Mon Dec 24 2012 18:12:12 GMT+0700 (ICT)
Sun Nov 18 2012 22:00:16 GMT+0700 (ICT)
คืนวิเศษ Wonderful Tonight เพราะมี เธอ
อ่าน 218 · ดอกไม้ 6 · ความเห็น 2
Sat Oct 27 2012 22:11:47 GMT+0700 (ICT)
กดฟังนะคะ Scarborough Fair Caterina and Chris Karan
อ่าน 176 · ดอกไม้ 6 · ความเห็น 2
Wed Oct 24 2012 06:02:23 GMT+0700 (ICT)
ʚïɞ¸.•*¨♥✿ AS TIME GOES BY - Ernesto Cortazar ʚïɞ¸.•*¨♥✿
อ่าน 121 · ดอกไม้ 11 · ความเห็น 8
Fri Sep 20 2013 16:51:39 GMT+0700 (ICT)
ดวงใจกับความรัก
อ่าน 181 · ดอกไม้ 5 · ความเห็น 1
Sun Dec 23 2012 16:35:40 GMT+0700 (ICT)
คู่ทาส
อ่าน 383 · ดอกไม้ 11 · ความเห็น 9
Tue Nov 06 2012 19:48:04 GMT+0700 (ICT)
Stand By Me บันทึกที่อยากเขียนมานาน..แล้ว
อ่าน 284 · ดอกไม้ 11 · ความเห็น 11
Sat Oct 27 2012 20:24:46 GMT+0700 (ICT)
Tonight We Love Caterina Valente
อ่าน 271 · ดอกไม้ 3 · ความเห็น 1
Wed Oct 24 2012 05:44:35 GMT+0700 (ICT)
The shadow of your smile เพลงรักหวาน ๆ
อ่าน 74 · ดอกไม้ 8 · ความเห็น 3
Sun Dec 22 2013 14:27:59 GMT+0700 (ICT)
เพลง บทกวี Will you still love me Tomorrow
อ่าน 107 · ดอกไม้ 9 · ความเห็น 3
Wed Sep 18 2013 18:00:36 GMT+0700 (ICT)
Fri Dec 21 2012 21:29:52 GMT+0700 (ICT)
จันทร์เอ๋ย สุภัทรา โกราษฏร์
อ่าน 493 · ดอกไม้ 9 · ความเห็น 2
Sun Nov 04 2012 16:29:11 GMT+0700 (ICT)
เพลงราตรี - สุภัทรา อินทรภักดี
อ่าน 359 · ดอกไม้ 9 · ความเห็น 7
Thu Oct 25 2012 19:06:22 GMT+0700 (ICT)
ดวงใจ
อ่าน 149 · ดอกไม้ 10 · ความเห็น 7
Tue Oct 23 2012 19:28:22 GMT+0700 (ICT)
แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ เพลง
อ่าน 72 · ดอกไม้ 4 · ความเห็น 1
Sat Dec 21 2013 08:41:38 GMT+0700 (ICT)
หนังรอบดึกที่ดูคนเดียวแต่อบอุ่นจังเลย
อ่าน 166 · ดอกไม้ 3 · ความเห็น 2
Sun Feb 24 2013 23:37:04 GMT+0700 (ICT)
Smile
อ่าน 392 · ดอกไม้ 10 · ความเห็น 9
Wed Dec 12 2012 10:11:20 GMT+0700 (ICT)
รักคือคำคำนี้
อ่าน 292 · ดอกไม้ 14 · ความเห็น 7
Sat Oct 27 2012 23:28:46 GMT+0700 (ICT)
เต็มใจให้ เพลงสอนให้รู้จัก รัก
อ่าน 223 · ดอกไม้ 9 · ความเห็น 3
Wed Oct 24 2012 06:20:06 GMT+0700 (ICT)
รักเธอเสมอ
อ่าน 214 · ดอกไม้ 9 · ความเห็น 9
Mon Oct 22 2012 20:28:17 GMT+0700 (ICT)
คิดถึง เพลงที่อยู่ในห้วงคิดคำนึงเสมอ
อ่าน 56 · ดอกไม้ 5 · ความเห็น 3
Mon Apr 14 2014 07:08:58 GMT+0700 (ICT)
The shadow of your smile เพลงรักหวาน ๆ
อ่าน 74 · ดอกไม้ 8 · ความเห็น 3
Sun Dec 22 2013 14:27:59 GMT+0700 (ICT)
แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ เพลง
อ่าน 72 · ดอกไม้ 4 · ความเห็น 1
Sat Dec 21 2013 08:41:38 GMT+0700 (ICT)
คิดถึงดวงตะวัน
อ่าน 177 · ดอกไม้ 11 · ความเห็น 6
Wed Oct 16 2013 20:45:11 GMT+0700 (ICT)
ʚïɞ¸.•*¨♥✿ AS TIME GOES BY - Ernesto Cortazar ʚïɞ¸.•*¨♥✿
อ่าน 121 · ดอกไม้ 11 · ความเห็น 8
Fri Sep 20 2013 16:51:39 GMT+0700 (ICT)
เพลง บทกวี Will you still love me Tomorrow
อ่าน 107 · ดอกไม้ 9 · ความเห็น 3
Wed Sep 18 2013 18:00:36 GMT+0700 (ICT)
หนังรอบดึกที่ดูคนเดียวแต่อบอุ่นจังเลย
อ่าน 166 · ดอกไม้ 3 · ความเห็น 2
Sun Feb 24 2013 23:37:04 GMT+0700 (ICT)
แก้วตาขวัญใจ
อ่าน 172 · ดอกไม้ 11 · ความเห็น 5
Mon Dec 24 2012 18:12:12 GMT+0700 (ICT)
ดวงใจกับความรัก
อ่าน 181 · ดอกไม้ 5 · ความเห็น 1
Sun Dec 23 2012 16:35:40 GMT+0700 (ICT)
Fri Dec 21 2012 21:29:52 GMT+0700 (ICT)
Smile
อ่าน 392 · ดอกไม้ 10 · ความเห็น 9
Wed Dec 12 2012 10:11:20 GMT+0700 (ICT)
Sun Nov 18 2012 22:00:16 GMT+0700 (ICT)
คู่ทาส
อ่าน 383 · ดอกไม้ 11 · ความเห็น 9
Tue Nov 06 2012 19:48:04 GMT+0700 (ICT)
จันทร์เอ๋ย สุภัทรา โกราษฏร์
อ่าน 493 · ดอกไม้ 9 · ความเห็น 2
Sun Nov 04 2012 16:29:11 GMT+0700 (ICT)
รักคือคำคำนี้
อ่าน 292 · ดอกไม้ 14 · ความเห็น 7
Sat Oct 27 2012 23:28:46 GMT+0700 (ICT)
คืนวิเศษ Wonderful Tonight เพราะมี เธอ
อ่าน 218 · ดอกไม้ 6 · ความเห็น 2
Sat Oct 27 2012 22:11:47 GMT+0700 (ICT)
Stand By Me บันทึกที่อยากเขียนมานาน..แล้ว
อ่าน 284 · ดอกไม้ 11 · ความเห็น 11
Sat Oct 27 2012 20:24:46 GMT+0700 (ICT)
เพลงราตรี - สุภัทรา อินทรภักดี
อ่าน 359 · ดอกไม้ 9 · ความเห็น 7
Thu Oct 25 2012 19:06:22 GMT+0700 (ICT)
เต็มใจให้ เพลงสอนให้รู้จัก รัก
อ่าน 223 · ดอกไม้ 9 · ความเห็น 3
Wed Oct 24 2012 06:20:06 GMT+0700 (ICT)
กดฟังนะคะ Scarborough Fair Caterina and Chris Karan
อ่าน 176 · ดอกไม้ 6 · ความเห็น 2
Wed Oct 24 2012 06:02:23 GMT+0700 (ICT)
Tonight We Love Caterina Valente
อ่าน 271 · ดอกไม้ 3 · ความเห็น 1
Wed Oct 24 2012 05:44:35 GMT+0700 (ICT)
ดวงใจ
อ่าน 149 · ดอกไม้ 10 · ความเห็น 7
Tue Oct 23 2012 19:28:22 GMT+0700 (ICT)
รักเธอเสมอ
อ่าน 214 · ดอกไม้ 9 · ความเห็น 9
Mon Oct 22 2012 20:28:17 GMT+0700 (ICT)