พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์ (Puangrat Patomsirirak)
นางสาว พวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์ (Puangrat Patomsirirak) Cherry ปฐมสิริรักษ์

จดหมายจากโครงการบางกอกคลินิก ถึง นายอำเภอเวียงแหง เพื่อติดตามความคืบหน้าการยื่นคำขอลงรายการสัญชาติไทย ตาม ม.23 พรบ.สัญชาติ(ฉบับ4)พ.ศ.2551 ของนางสาวเดือน ยอดขาว และนางสาวดาว ยอดขาว


 

จดหมายโครงการบางกอกคลินิก ถึง นายอำเภอเวียงแหง เพื่อติดตามความคืบหน้าการยื่นคำขอลงรายการสัญชาติไทย ตาม ม.23 พรบ.สัญชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ของนางสาวเดือน ยอดขาวและนางสาวดาว ยอดขาว

ที่       /2555                                                                                        

วันที่       สิงหาคม  2555

เรื่อง   ขอทราบความคืบหน้าและผลการพิจารณาคำขอลงรายการสัญชาติไทยตาม ม.23 แห่งพระราชบัญญัติ

สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ของนางสาวเดือน ยอดขาว และนางสาวดาว ยอดขาว

เรียน  นายอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

 

ด้วยนางสาวเดือน ยอดขาว และนางสาวดาว ยอด ขาว  บุคคลไร้สัญชาติได้ยื่นคำขอลงรายการสัญชาติไทยตาม ม.23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 พร้อมทั้งยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องของนางสาวเดือน ยอดขาว และนางสาวดาว ยอดขาว ประกอบกับทางสำนักทะเบียนได้เรียกพยานบุคคลมาสอบปากคำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทางสำนักทะเบียนได้มอบใบรับคำร้องลงวันที่ 30 เมษายน 2555 ลงลายมือชื่อโดยนายทะเบียนฯ หรือผู้รับผิดชอบแทนซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอเป็นเวลา 90 วัน หลังจากนั้น เพื่อเสนอต่อนายอำเภอเวียงแหงพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันตามที่หนังสือสั่งการ ที่ มท. 0309.1/ว 1587 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2551กำหนด  

บัดนี้กำหนดเวลาการพิจารณาดังกล่าว กำลังจะครบกำหนดแล้วข้าพเจ้านักกฎหมายโครงการบางกอกคลินิกเพื่อให้คำปรึกษาด้านสถานะและสิทธิบุคคลภายใต้กองทุนศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะผู้ที่ได้รับการร้องขอจากนางสาวเดือน ยอดขาว และนางสาวดาว ยอดขาวให้ช่วยดำเนินการช่วยเหลือแก้ปัญหาความไร้สัญชาติ และเป็นผู้ที่ติดตามดูแลในขั้นตอนการยื่นคำขอลงรายการสัญชาติไทยตาม ม.23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่ 4) 2551 ของบุคคลทั้งสองมาตั้งแต่ต้น จึงขอเรียนสอบถามท่านเกี่ยวกับความคืบหน้าในการพิจารณาคำขอ และผลการพิจารณาคำขอดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร

                   จึงมาเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์

                                          ขอแสดงความนับถือ

                                  (นางสาวพวงรัตน์ ปฐมสิริรักษ์)

                               นักกฎหมายโครงการบางกอกคลินิกฯ

                              คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ติดต่อ โทร 081-xxxxxxx อีเมล puangrat.xx@gmail.com, redfruxxxx@hotmail.com

หมายเลขบันทึก: 502446เขียนเมื่อ 16 กันยายน 2012 17:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 กันยายน 2012 17:27 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี