นำเยาวชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมทุกวันพระที่วัดป่าเทวาพิทักษ์ร้อยเอ็ด

เกษตร/ดินดี/ธรรมชาติ/ข้าวหอมมะลิ/กรมส่งเสริมการเกษตร

นำเยาวชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมทุกวันพระที่วัดป่าเทวาพิทักษ์ร้อยเอ็ด

 

วันนี้(๑๖ กันยายน 55)หลวงปู่ฤาษีสร้อย ฐิตสัธโท เจ้าอาวาสวัดป่าเทวาพิทักษ์ ตำบลจังหาร อ.จังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่สำคัญแห่งหนึ่ง ห่างจากตัวเมืองร้อยเอ็ดเพียง ๗ กิโลเมตร ตามเส้นทางร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์ ตรงข้ามโรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย  นอกจากเป็นแหล่งศึกษาตามเส้นทางธรรมะ กล่าวถึง บาป บุญ คุณ โทษ ความกตัญญูตกเวทิตา หรือการกระทำที่ผิดศีลธรรม ผู้กระทำความดี ละเว้นความชั่ว หรือเส้นทางหมู่บ้านย้อนยุค วัฒนธรรม คนอีสาน สามารถสัมผัสได้ ฟังเสียงได้ เป็นรูปปูนปั้น หยอดเหรียญฟังเสียง ได้คติธรรมเตือนสติเตือนใจ ตลอดเส้นทางธรรม

หลวงปู่ฤาษีสร้อย ฐิตสัธโท เจ้าอาวาสวัดป่าเทวาพิทักษ์ ตำบลจังหาร กล่าวว่า การศึกษาธรรมะ ไม่จำเป็นต้องมาศึกษาตอนอายุมากหรือชราภาพแล้ว บางครั้งมันเข้าไปไม่ถึงธรรมะ  มาวัดเพราะไม่มีอะไรทำ มาวัดเพราะไม่มีลูกหลานเลี้ยง มาวัดเพราะเหงาไม่มีเพื่อน  หรือมาเพราะถูกบังคับให้มา การปลูกจิตสำนึกของลูกหลานเยาวชนให้เข้าวัดศึกษาธรรมะ ผูกพันกับพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องสำคัญ  ช่วงจำพรรษา ปี ๒๕๕๕ วัดป่าเทวาพิทักษ์ ต.จังหาร ร่วมกับคณะมรรคธายก ธายิกา ที่มาร่วมจำศีลปฏิบัติธรรมทุกวันพระ ต่างเห็นชอบด้วยการนำเด็กๆเยาวชนเข้าร่วมปฏิบัติธรรมด้วย

 หลวงปู่ฤาษีสร้อย ฐิตสัธโท กล่าวว่า “ธรรมะ” ย่อมขัดเกลาจิตใจผู้ปฏิบัติธรรม การอยู่ใกล้สิ่งที่ดีงาม เยาวชนต้องเจริญเติบโตเป็นคนดีมีคุณธรรม เปิดรับอาสาสมัครเยาวชนรุ่นแรก เข้าพรรษาปี ๒๕๕๕ มีผู้สมัคร จากโรงเรียนวัดเหนือ ๒ คน โรงเรียนวัดสระทอง ๔ คน โรงเรียนฐิติวิริยาประชาสรร ๒ คน และโรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย ๒๕ คน  รวน ๓๓ คน เป็นผู้ชาย ๒ คน และผู้สูงอายุที่มาปฏิบัติธรรม จำนวน ๓๐ คน

ทุกวันพระจะนุ่งขาวห่มขาว เข้ามาที่ศาลาวัดป่าเทวาพิทักษ์ ร่วมกับเก็บกวาด อาคารสถานที่ เตรียมสถานที่พักผ่อน ที่มีมุ้งครอบเตรียมไว้สำหรับพักผ่อนหลังปฏิบัติธรรมภาคค่ำและภาคเช้า ก่อนเดินทางกลับ กิจกรรมผู้นำด้านการปฏิบัติธรรม เริ่มเวลา ๑๙.๐๐น. ให้เยาวชนนั่ง เป็นแถวในศาลาวัด หน้าพระพุทธรูปองค์ประธาน  จากนั้นจะนำการปฏิบัติธรรม กราบพระ สวดมนต์ ระลึกถึงพระคุณพระศรีรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จากนั้น คณะสงฆ์ที่จำพรรษที่วัดแห่งนี้ ๕ รูป จะนำหน้าเดินจงกลม เพื่อสงบจิตร สงบใจ ลานพระธรรม จำนวน ๓ รอบ การก้าวเดินจะรำลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หรือพุทโธ ธรรมโม สังโฆ  เส้นทางธรรมจะผ่านพระพุทธรูป จำนวนนับร้อยองค์ เป็นลานธรรมะอันศักดิ์  สงบ เงียบสงัดได้บรรยากาศทางพระธรรมอย่างแท้จริง จากนั้น เยาวชน ผู้สูงอายุจะเข้าพักผ่อนรอรุ่งสางวันใหม่ ออกมาปฏิบัติธรรม ก่อนเดินทางกลับ

ทุกวันพระในการปฏิบัติธรรม จะมีพระคุณเจ้าจะมาปาถกฐาธรรม ให้ญาติธรรมได้รับฟัง ทุกครั้ง นำคติธรรมสอนใจทุกครั้ง แบบอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน  เป็นปีเริ่มต้น ได้เยาวชนเข้าร่วมปฏิบัติธรรมจำนวน ๓๓ คน เป็นการเริ่มต้นที่ดี ปีหน้าจะทำโครงการร่วมกับ บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อเยาวชนของชาติเจริญเติบโตด้วยธรรมะ เข้าพรรษานี้ดำเนินการทุกวันพระ และในอนาคต จะดำเนินการทุกวันอาทิตย์ ส่วนทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วัดป่าเทวาพิทักษ์ดำเนินการและให้ความสำคัญทุกครั้ง หลวงปู่ฤาษีสร้อยกล่าว ในที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรสิงขร101ความเห็น (0)