วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2549 ได้เข้าประชุมกลุ่มเลขาผู้บริหารที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ มอ. รู้สึกประหม่าเล็กน้อยเพราะอยู่ท่ามกลางผู้หญิงสวยๆทั้งห้องสัมมนาเลยครับ