วันนี้สัมมนากลุ่มเลขานุการผู้บริหาร และเรียนรู้เกี่ยวกับ KM  ได้สมัครสมาชิก ดีใจจัง หลังจากที่ได้แต่เข้าไปอ่านของพี่ๆ คราวนี้จะได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่ๆ อย่างไรก็ตาม ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ