เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปนำเสนอเรื่องบล็อก
ในงานสัมมนา UKM ที่ ม.นเรศวร  ผมจึงนำเอา powerpoint ของการนำเสนอ
ขึ้นบล็อกไว้ เผื่อใครสนใจจะดูซ้ำได้ครับ