สรุปประวัติ พระสุพจน์ สุวโจ(ด้วงประเสริฐ)

จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ อุปสมบทโดยมีพระพรหมรัชมังคลาจารย์(หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)เป็นอุปัชฌาย์ ศึกษาและปฏิบัติธรรมกับท่านพุทธทาสภิกขุ ก่อนที่จะมาก่อตั้งสถานปฏิบัติธรรม "สวนเมตตาธรรม" ตั้งแต่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๑

สรุปประวัติ พระสุพจน์ สุวโจ(ด้วงประเสริฐ)

 

พระสุพจน์  สุวโจ  เกิดวันที่  24 มิถุนาย พ.. 2509   จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   เมื่อทำงานได้ระยะหนึ่งแล้วจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์  ในปีพ.. 2535  ขณะบวชมีอายุ  26 ปี

หลังจากบวชแล้วพระสุพจน์ได้ไปศึกษาปฏิบัติธรรมหลายแห่ง  และได้เข้าร่วมการอบรมอานาปานสติที่สวนโมกขพลาราม  จ .สุราษฎร์ธานี  ทำให้ท่านสนใจที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมในสวนโมกข์มานับแต่นั้น

อุปนิสัยโดยทั่วไปของท่าน  เป็นคนโอบอ้อมอารี  เป็นมิตรกับผู้อื่นได้ง่าย  และด้วยพื้นฐานของความเป็นสัตวแพทย์ที่รักและเมตตาสัตว์  ท่านจึงมักจะคอยช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับบาดเจ็บอยู่เสมอ  ท่านสุพจน์เป็นคนมีอัธยาศัยดี  เป็นที่รักของคนรอบข้าง  และเป็นคนประนีประนอม  ไม่ชอบมีเรื่องขัดแย้งกับใคร  ท่านมักจะยินดีให้ความช่วยเหลือแก่คนที่เดือดร้อนเสมอ  ทั้งในด้านของวัตถุและการให้คำปรึกษา

 

ผลงานในระหว่างที่อยู่สวนโมกข์

 

§        ช่วยงานด้านเอกสารต่าง ๆ และงานบัญชีของวัด  โดยรับผิดชอบงานด้านนี้อย่างเต็มตัว ในฐานะผู้ช่วยเจ้าอาวาส(แต่งตั้งเป็นการภายใน)ในระยะเวลาต่อมา

§        รับผิดชอบและดูแลงานห้องสมุดธรรมะของสวนโมกข์(โมกขพลบรรณาลัย)

§        เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมธรรมะให้กับกลุ่มเยาวชนและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  ที่สนใจเข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมในสวนโมกข์ 

§        ช่วยงานของวัดในการอบรมอานาปานสติและการจัดค่ายเยาวชน

§        ริเริ่มและพัฒนาการฝึกอบรมในสวนโมกข์โดยใช้วิธีการอบรมแบบมีส่วนร่วม

§        ร่วมจัดตั้งกลุ่มพุทธทาสศึกษา  เพื่อศึกษาผลงานของท่านอาจารย์พุทธทาสอย่างเป็นระบบ 

§        จัดทำเอกสาร  และเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมประยุกต์ธรรมะเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคม 

§        ร่วมเตรียมการและจัดกิจกรรมในโครงการธรรมยาตราเพื่อฟื้นฟูทะเลสาปสงขลา    ซึ่งเป็นการเดินรณรงค์ให้ชุมชนหันมาสนใจทะเลสาปสงขลาที่กำลังอยู่ในภาวะวิกฤติ  โดยโครงการนี้ได้จัดอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี พ.. 2538 – 2548 

§        ร่วมรื้อฟื้นหนังสือพิมพ์ พุทธสาสนา”   เพื่อสื่อสารธรรมะของท่านอาจารย์พุทธทาสกับคนร่วมสมัยให้มากขึ้น 

§        ออกแบบและจัดรูปเล่มหนังสือธรรมะของท่านอาจารย์พุทธทาสให้น่าดึงดูดใจผู้อ่านมากขึ้น   โดยผลงานจัดรูปเล่มหนังสือที่สำคัญในช่วงนี้คือ  ผลงานชุด ปณิธาน : เพื่อสืบสานปณิธานพุทธทาส  จำนวน  12 เล่ม 

§        ร่วมจัดกิจกรรมที่เน้นประเด็นทางสังคม  โดยประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ ทั้งในและนอกสวนโมกข์

 

ผลงานหลังออกจากสวนโมกข์และจัดตั้งกลุ่มพุทธทาสศึกษา

 

§        เป็นรองประธานของมูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์    ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมะและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านชุมชน  การศึกษาและสิ่งแวดล้อม 

§        ทดลองจัดทำเว็บไซต์ธรรมะ สมาคมคนน่ารัก”  (www.khonnarak.com) เพื่อสื่อสารหลักธรรมอย่างเรียบง่ายและงดงามผ่านอินเตอร์เน็ต    

§        จัดทำและพัฒนาเว็บไซต์พุทธทาสศึกษา (www.buddhadasa.org)   ซึ่งมีผู้เข้ามาใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์เป็นจำนวนมาก 

§        จัดทำและพัฒนาเว็บไซต์กลุ่มเสขิยธรรม (www.skyd.org) ซึ่งเป็นเครือข่ายของพระสงฆ์และแม่ชีที่ทำงานด้านประยุกต์ใช้ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม

§        จัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ www.kruamas.org และล่าสุด กำลังเตรียมการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อรณรงค์ให้วัดและพระปลอดบุหรี่ ชื่อเว็บไซต์ โครงการเสริมสร้างภูมิชีวิตพิชิตบุหรี่ในเพศบรรพชิต(www.nosmoke.in.th)

§        ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์กับองค์กรต่าง ๆ ที่ทำงานทางด้านสังคมอยู่อย่างสม่ำเสมอ  ดังเช่น  องค์กรในเครือข่ายของมูลนิธิเสฐียรโกเศศนาคะประทีป  มูลนิธิโกมลคีมทอง เครือข่ายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม

§        เป็นบรรณาธิการฝ่ายศิลป์ของจดหมายข่าวเสขิยธรรมรายสามเดือนตั้งแต่ พ.. 2542 – 2548 

§        จัดรูปเล่มหนังสือธรรมะต่าง ๆ  จำนวนมาก  อาทิเช่น  หนังสือชุดสรรนิพนธ์พุทธทาส  ชุดธรรมทัศน์ของพุทธทาส จดหมายข่าวธรรมานุรักษ์  และหนังสือธรรมะอื่น ๆ   จำนวนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 100 เล่ม

 

พระสุพจน์  สุวโจ  มรณภาพเมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2548  โดยถูกรุมทำร้ายจากคนไม่ทราบจำนวน ด้วยของมีคม และวิธีการที่โหดเหี้ยมทารุณยิ่ง  ณ สวนเมตตาธรรม  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม่  ขณะมีอายุ 39 ปี  อายุพรรษา 13 พรรษา

หนังสือเล่มสุดท้ายที่ท่านสุพจน์จัดรูปเล่มและยังอยู่ในระหว่างตีพิมพ์  คือ  หนังสือชุดสรรนิพนธ์พุทธทาส ชื่อ สวนโมกข์อุดมคติ ชีวิต และความทรงจำ   ส่วนผลงานที่ยังคงค้างอยู่  คือ  การจัดรูปเล่มจดหมายข่าวเสขิยธรรมฉบับที่ 65 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2548)  หนังสือชุดธรรมทัศน์อีกสองเล่ม  และการพัฒนาเว็บไซต์จิตวิวัฒน์ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของนายแพทย์ประเวศ  วะสี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความเป็นธรรม

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 496, เขียน: 27 Jun 2005 @ 01:24 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 20:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)