ความคืบหน้าของ Patho-Otop

ความคืบหน้าของ Patho-Otop
โครงการนี้ ได้เริ่มเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายนที่ผ่านมา มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 22 ทีม โดยเริ่มจากการบรรยาย 3 หัวข้อสั้นๆ รวม 1 ชั่วโมงคือ 1. ที่มาที่ไปของโครงการ Patho-Otop  2. เกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO15189 โดยสังเขป และ 3. “เพิ่มคุณค่างานได้อย่างไร”   ซึ่งในหัวข้อสุดท้ายนี้ เป็นแนวทางเพื่อให้ทีมใช้เป็นแนวทางในการคิดและดำเนินโครงการ  หลังจากนั้นทีมต่างๆได้แยกย้ายกันทำงาน เพื่อกลับมาเสนอ “ที่มาของปัญหาและแนวคิด” ในวันถัดมา รายละเอียดและบรรยากาศในวันนำเสนอ  รวมทั้งความคืบหน้าของการดำเนินงานโครงการนี้ จะนำมาเล่าสู่กันฟังเป็นระยะ (รายละเอียดของโครงการอ่านได้ที่ http://gotoknow.org/archive/2005/06/15/21/47/31/e232)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Join Smart Pathความเห็น (0)