ความเห็นต่อการดำเนินการเครือข่าย UKM

ความเห็นต่อการดำเนินการเครือข่าย UKM


          เครือข่าย UKM จัดการเสวนาสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 2/2548   ในหัวข้อ “ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยที่ดี”  ณ  โรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์  แกรนด์  แอนด์ โฮเต็ล รีสอร์ท  จังหวัดพิษณุโลก   จัดโดยหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา   มหาวิทยาลัยนเรศวร   วันที่ 24 – 25 มิ.ย.48
          ผมไปร่วมในวันที่ 25 มิ.ย.   และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าผมจะให้ข้อสังเกต 3 ประการคือ
1.      การดำเนินการด้าน IT เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่าย UKM
2.      การจัดการเครือข่าย UKM ในภาพรวม
3.      การประชุมเครือข่าย UKM ครั้งที่ 3/2548   ที่ขอนแก่น   โดย มข. เป็นเจ้าภาพ
โดยจะให้ความเห็นทางบล็อก ThaiKM นี้   จึงขอส่ง “การบ้าน” ต่อเครือข่าย UKM ที่ร่วมประชุม
ในวันที่ 25 มิ.ย. ดังนี้
         
การดำเนินการด้าน IT
          คณะทำงานด้าน IT ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่าย UKM อย่างครบถ้วนเป็นระบบดีมาก   แต่ผมมีข้อสงสัยว่าความพอดีอยู่ตรงไหน   ผมเองชอบระบบกระจายเครือข่ายมากกว่าระบบรวมศูนย์   โดยให้แต่ละมหาวิทยาลัยต่างก็ทำเว็บไซต์ของตน   มีเรื่อง KM ของตนอยู่บนเว็บไซต์   ส่วนเว็บไซต์ UKM เป็นเพียงเว็บเล็ก ๆ ที่โยงไปยังแต่ละมหาวิทยาลัย   และโยงไปยังบล็อก GotoKnow ซึ่งจะเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่แท้จริง

UKM“”–1.      IT UKM2.      UKM 3.      UKMThaiKM“”UKM          ITUKMKM UKM GotoKnow


          ผมมองว่าเว็บไซต์เป็น IT ที่ค่อนข้างนิ่ง   และค่อนข้าง one – way   ส่วนบล็อกมีความเป็นพลวัตสูง   มีอิสระในการเสนอความรู้ปฏิบัติและแสดงข้อคิดเห็นต่อกัน


          เครือข่าย UKM น่าจะตกลงกันว่าจะเปิด “ชุมชน” (CoP) ที่ชุมชนบน GotoKnow    จะให้ชื่ออะไรบ้าง   แล้วให้สมาชิกในแต่ละมหาวิทยาลัยเปิดบล็อกและสมัครเป็นสมาชิกของชุมชนนั้น    มีการ ตกลงบุคคลที่เป็นแกนนำของแต่ละชุมชนที่จะทำหน้าที่ยกระดับความรู้   เอาขึ้นบล็อกในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละเดือน   รวมทั้งรวบรวม “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” เอาขึ้นเว็บไซต์ UKM


          ผมไม่คิดว่าประเด็นด้านการลงทุน server หรือเทคนิคด้านไอทีเป็นหัวใจ   ผมคิดว่าหัวใจคือการจัดการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้จากการปฏิบัติ   โดยเอามาแลกเปลี่ยนบนไอทีที่ใช้ง่ายคือบล็อก   แล้วมีการจัดการยกระดับความรู้ที่อยู่บนบล็อก   และมีการจัดการให้แรงจูงใจในการเขียนบล็อกโดยการให้รางวัล

 


การจัดการเครือข่าย UKM ในภาพรวม
            ผมมีความเห็นในประเด็นใหญ่ ๆ ดังนี้
1.      ต้องไม่หลงเข้าใจผิด   ว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่าย UKM หมายถึงการมาประชุมกัน 3 เดือนครั้ง   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่แท้จริงต้องอยู่กับงานประจำ   คนที่ทำงานประจำของตนต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในงานประจำนั้น   ทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในมหาวิทยาลัยของตน   และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันข้ามมหาวิทยาลัย
2.      การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเครือข่าย UKM ควรเป็นแบบ
- F2F (Face to Face) เพียง 10%
- B2B (Blog to Blog) 90%
3.      มีการร่วมกันกำหนดวง (ชุมชน, CoP) แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างชัดเจน   และมีการจัดการหนุนให้เป็น CoP ที่แน่นแฟ้น   แล้วมีการยกย่องให้ “graduate” เป็น CoP ที่ mature แล้วของ UKM Network ได้รับการยกย่องและสนับสนุนเป็นพิเศษ
แล้ว UKM Network ก็ร่วมกันสร้าง “วง” ใหม่ต่อไปอีก
4.      ร่วมกันจัด Workshop สร้าง “วิทยากร KM” ให้มี วิทยากร KM ในทุกมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกเครือข่าย   และช่วยเหลือกันข้ามมหาวิทยาลัยได้
5.      ม.มหาสารคามมาติดต่อขอความช่วยเหลือสร้างความรู้ความเข้าใจ KM ให้   ผมได้แนะให้จัดตลาดนัดความรู้ด้านการบริหารพัสดุ   หรือด้านการเงินในเดือนสิงหาคม   ใช้เวลา 2 วัน   โดยต้องมีการเตรียมการณ์ล่วงหน้ามาก   อาจเชิญผู้เข้าร่วมตลาดนัดจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย UKM ด้วย   ผมได้มอบให้คุณธวัชเป็นผู้ประสานงานฝ่าย สคส.
6.      แต่ละมหาวิทยาลัยสมาชิก UKM ต้องบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ในเรื่องที่ตกลงกัน   ลงบล็อกหรือเว็บไซต์ของตน

 


การประชุมเครือข่าย UKM ครั้งที่ 3/2548
          ตกลงกันว่า มข. เป็นเจ้าภาพ   ประชุมวันที่ 2 – 3 ก.ย.48   โดยจะเน้นประเด็นด้านการบริหารพัสดุและการเงิน  
ผมมีความเห็นต่อการจัดการประชุม   ดังนี้
1.      ก่อนการประชุม 1 สัปดาห์   ทุกมหาวิทยาลัยเครือข่ายรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการ KM ของตนขึ้นบล็อกของตน   เป็นการประหยัดเวลาในการประชุม   ไม่ต้องใช้เวลาแจ้งข้อมูล   จะได้มีเวลาทำ AAR ร่วมกัน
2.      จัดการประชุมแบบ KM Workshop หรือตลาดนัดความรู้   นำเอาความสำเร็จมาเล่า (storytelling) และสกัด “ขุมความรู้” ในเรื่องนั้น   โดยในการประชุมคราวหน้าอาจมีวง
- การบริหารพัสดุ (แยกวงเจ้าหน้าที่, วงผู้บริหาร)
- การบริหารการเงิน (แยกวงเจ้าหน้าที่, วงผู้บริหาร)
- การจัดการระบบ KM
3.      หลังการประชุมภายใน 1 สัปดาห์   เจ้าภาพนำ “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ขึ้นบล็อกและ/หรือเว็บไซต์
ความเห็นของผมก็คือความเห็น   หมายความว่าคงจะไม่ถูกต้องเหมาะสมไปเสียทั้งหมด   เครือข่าย
UKM โปรดพิจารณาดำเนินการร่วมกันตามความเหมาะสมครับ
                                                                                                วิจารณ์  พานิช
                                                                                                  25 มิ.ย.48
                                                                                                    พิจิตร
         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#หน่วยราชการ#มหาวิทยาลัย#ukm#ukm2#ukm วิจารณ์

หมายเลขบันทึก: 497, เขียน: 27 Jun 2005 @ 01:58 (), แก้ไข: 25 Aug 2012 @ 06:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

อนุชาติ
IP: xxx.121.131.118
เขียนเมื่อ 

ผมไม่แน่ใจว่าชาว UKM จะสร้างวัฒนธรรมการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เช่นนี้ได้เป็นจริง คำถามของผมคือ ชาว UKM เชื่อในเรื่องการใช้ความรู้สู่การพัฒนาจริงหรือไม่ครับ ผมว่าสิ่งนี้คือรากฐานของความอ่อนล้าของอุดมศึกษาไทยครับ น่าห่วงครับ

ด้วยความเคารพรัก

อนุชาติ