สายทิพย์ หามาฝากกันฟังในวันนี้

มี ศดร.สายสุรีย์ จุติกุล ผู้แต่งร่วมบรรเลงเปียโนค่ะ

 

 

 

ฟังแล้วคิดถึงคุณหมอทัย น้องหมอฟันที่ร้องเพลงนี้ได้อย่างไพเราะและมีพลัง