สรุปวิธีการพัฒนาผู้สอนงานโรงเรียนพ่อแม่


การเป็นผู้สอนนั้นใคร ๆ ก็เป็นได้ แต่การเป็นผู้สอนที่ดีคงไม่ง่ายอย่างที่คิดกัน เพราะการทำหน้าที่ผู้สอนมีความจำเป็นต้องอาศัยการพูดหรือการสื่อสารเป็นอย่างมาก ถ้าไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมเป็นอย่างดีก็คงจะทำหน้าที่ได้ไม่สำเร็จหรือสำเร็จได้ก็ไม่ดี ดังนั้น การเป็นผู้สอนที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ เทคนิคต่าง ๆ ในหลาย ๆ ด้าน

กระบวนการจัดการความรู้

ครั้งที่ 1 สุ่มถ่ายวีดีโอผู้สอน 14 ท่านโดยไม่บอกล่วงหน้าและคัดลอกเป็นซีดีให้ผู้สอนศึกษาบทบาทการเป็นผู้สอนของตนเอง เปรียบเทียบกับทฤษฎีการเป็นวิทยากรที่ดีตามเอกสารแนบ  จากนั้นใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดเด่น และจุดด้อยของตนเองในการสอน ด้วยการประชุมกลุ่มหลังจากผู้สอนศึกษาซีดีการสอนของตนเอง

 ครั้งที่ 2 ใช้แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นกลุ่มผู้สอนที่ถูกประเมิน 14 ท่านต่อรูปแบบการประเมินที่จะนำมาใช้ในการประเมินผู้สอน

ครั้งที่ 3 ได้นำผลลัพธ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 3 ไปแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานอื่นที่มีการหาวิธีพัฒนาผู้สอนเช่นกัน อันได้แก่ หน่วยงานสูติกรรม หน่วยงานให้บริการปรึกษา  ซึ่งกระบวนการที่แตกต่างคือ ใช้การถ่ายวิดีโอโดยที่ผู้สอนสมัครใจ  แต่ก็มีการประเมินว่ารู้สึกได้ว่าผู้สอนจะมีอาการประหม่าขณะสอนไม่เป็นธรรมชาติ

ครั้งที่ 4 ได้นำจุดเด่นของผู้สอนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งที่ 2 มาปรับแบบประเมินสมรรถนะทางเทคนิคของพยาบาลวิชาชีพประเด็น “การให้คำแนะนำและความรู้”ในงานโรงเรียนพ่อแม่ (Specific Functional competency) แล้วนำไปพูดคุยกับหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้แบบประเมินเพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้สอนอื่นๆ

ครั้งที่ 5 ได้แลกเปลี่ยนผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการพัฒนาผู้สอนในการประชุมคณะกรรมการ HRD เพื่อพิจารณาการนำไปใช้ประเมินสมรรถนะทางเทคนิคของพยาบาลวิชาชีพประเด็น “การให้คำแนะนำและความรู้”ในงานโรงเรียนพ่อแม่ (Specific Functional competency) ผลสรุป เห็นด้วยกับวิธีการพัฒนาผู้สอนดังกล่าว

.................................................................................

สรุปวิธีการพัฒนาผู้สอนในงานโรงเรียนพ่อแม่ มีดังนี้

1. ตั้งกล้องถ่ายวิดีโอทิ้งไว้ให้ใกล้ผู้สอน โดยเน้นไปที่ตัวผู้สอนไม่เน้นบรรยากาศ 

2. ไม่ต้องบอกผู้สอนว่ามีการตั้งถ่ายกล้องวิดีโอไว้ แต่ถ้าใครอยากรู้ล่วงหน้าก็บอกได้

3. จัดทำแผ่นซีดีให้ผู้สอนแต่ละคนเป็นความลับเฉพาะคน

4. ผู้สอนศึกษาซีดีของตนเอง และประเมินผลตาม specific competency เรื่อง”การให้คำแนะนำและความรู้”

5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

หมายเลขบันทึก: 499565เขียนเมื่อ 21 สิงหาคม 2012 19:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 กันยายน 2012 21:27 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (4)

การนำจุดเด่น...ของผู้สอน...ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้.... มาปรับแบบประเมินสมรรถนะ...ทางเทคนิคของพยาบาลวิชาชีพประเด็น “การให้คำแนะนำและความรู้” ในงานโรงเรียนพ่อแม่ (Specific Functional competency)


ขอบคุณที่แบ่งปันเทคนิคดีดีนี้ให้นะคะ

ขอบคุณมากค่ะคุณ Somsri ที่ช่วยมาเติมความสุขที่เห็นว่าผู้อ่านได้รับประโยชน์จากเนื้อหาค่ะ..

  • การให้ความรู้ในงานโรงเรียนพ่อแม่ 

 เป็นการให้ความรู้เพื่อเตรียมคนให้รู้จักบทบาท

และการเลี้ยงลูกของพ่อแม่มือใหม่ใช่ไหมคะ 

  •  เป็นเทคนิคการสอนที่ดีมากค่ะ
  • คุณ KRUDALA ค่ะ  งานโรงเรียนพ่อแม่เป็นกิจกรรมให้ความรู้กับคุณพ่อคุณแม่ และสมาชิกในครอบครัวเพื่อเตรียมความพร้อมให้ดูแลตนเองได้และเลี้ยงดูบุตรหลานให้มีพัฒนาการที่ดีทั้งกายและใจ
  • โรงเรียนพ่อแม่ ในโรงพยาบาลจะอยู่ภายใต้โครงการสายใยรักฯ
  • มีทีมสหสาขาเป็นผู้ให้ความรู้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันค่่่่ะ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี