544. รายชื่อและยอดเงินบริจาคโครงการจิตอาสาโคลัมโบล่าสุดวันที่ 20 สค.2555


ช่วยตรวจสอบด้วยครับ

 

รายนามผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนพัฒนาโรงเรียน(ล่าสุด วันที่ 20 สค. 2555)

1. คุณพันธ์พิไล ใบหยก และ ครอบครัวใบหยก  100,000  บาท                                                                

2. น.พ. เขต ศรีประทักษ์, นพ. วิชัย ศรีประทักษ์, ขวัญพงษ์ ศรีประทักษ์ และ น.พ. สืบพงศ์ อติชาติการ       20,000  บาท

3. บจก. เฮ้าส์แวร์ 2000 จำนวน  2,000  บาท                                                                                                                                        

4. บจก. ทริปเปิ้ลดับบลิวอินดัสตรี้      2,000  บาท                                                                                                                   

5. ครอบครัวคุณวราภรณ์, คุณประเสริฐ และ คุณเพรียวพรรณ เจนศิริวาณิช                                                               5,000  บาท

6. คุณแม่พรรณี, คุณวิญญู + คุณลาวัณย์ บรรเจิดรุ่งขจร และครอบครัว                                                        10,000  บาท

7. คุณแม่พัชรา อุตทรัพย์สุข, คุณวิโรจน์ + คุณอรพินท์ บรรเจิดรุ่งขจร และครอบครัว  3,000  บาท

8. คุณวิชัย + คุณรัตนา อัศววิเศษศิวะกุล และครอบครัว  10,000  บาท                                                                                                

9. คุณศิริวรรณ อินทรกำธรชัย และครอบครัว   3,000  บาท                                                                                                     

10. คุณลักษมี + มร.แจน ฮิลเพิร์ต      3,000  บาท                                                                                                                     

11. คุณฐณัฎฐา กิตติโสภี, คุณตรง ศรีวรเวทย์, ครอบครัวกิตติโสภี และครอบครัวคุ้มภาคย์                            3,000  บาท

12. คุณเพียรวิชญ์ วรฉัตร   2,000  บาท                                                                                                                                      

13. คุณอภิรดี อนุคระหานนท์ (กองเอเชียตะวันออก)   500  บาท                                                                                            

14. คุณนาฏนภางค์ ดำรงสุนทรชัย  (กองเอเชียใต้)   500  บาท                                                                                                

15. คุณระวีวรรณ นรพัลลภ    500  บาท                                                                                                                                    

16. ครอบครัวศรีประทักษ์  (4000 รูปี + 50 เหรียญ สรอ)                                                                                                 

17. คุณเดช + คุณสุทิศา เดชกุลรัมย์   2,000  บาท                                                                                                                     

18. คุณมาโนด ปิ่นแก้ว     (27 เหรียญ สรอ)                                                                                                                    

19. คุณณัฐพงศ์    (2000 รูปี)                                                                                                                                

20. คุณกาศจา + คุณจำเนียร รูปเลื่อม    500  บาท                                                                                                                                  

21. พ.ญ. ตุลยา ตั้งศิริพัฒน์ และครอบครัว    1,000  บาท                                                                                                         

22. คุณนันทลักษณ์ เรดมอน และครอบครัว   (1300 รูปี)                                                                                   

23. คุณสุนทรี แซ่ตัน    300  บาท                                                                                                                                                   

24. คุณจิรภัทร และ คุณวรัท วงษ์ชุตินาท  2,000  บาท                                                                                                               

25. คุณจิณณพัฒน์  โรจนวงศ์    1,000  บาท                                                                                                                               

26. คุณเพียงออ เลาหะวิไลย  3,000  บาท                                                                                                                                                   

27. คุณนลินี ทวีสิน  (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี)   3,000  บาท                                                                                    

28. คุณกิตติภูมิ วรฉัตร และครอบครัว   2,000  บาท                                                                                                                                   

29. คุณประวีณวรรณ สุวรรณเกต   5,000  บาท                                                                                                                          

30. คุณพวงเพชร กุลทวี และทีมงาน  3,000  บาท                                                                                                                       

31. คุณวราพจน์ และ คุณอารีรัตน์ เดชสง (เงินอยู่ที่คุณหมู 16000 รูปี)                                                                         

32. คุณสายรุ้ง โลว์  (สอท. ณ กรุงราบัด โมรอคโค) 2,000  บาท                                                                                                   

33. คุณปิยนารถ วัฒนาศิริ  1,000  บาท                                                                                                                                      

34. คุณเบญญาภา-จตุพล ปรัชญาภรณ์   1,000  บาท                                                                                                                

35. คุณสุชีลา พรมเนรมิต   2,000  บาท                                                                                                                                         

36.  ดร.สุเมธ ชุมสายฯ   10,000  บาท                                                                                                                                            

37.  คณะครู และผู้ปกครองโรงเรียนกสิณธรอนุสรณ์ (รวบรวมโดย มีส ตอย)                                                                     4,300  บาท

38. คุณวัลภา เล็กวัฒนานนท์  2,000 บาท                                                                                                                                  

39. คุณพีรพงษ์ พิมลวิชยากิจ(คผท. ณ นครนิวยอร์ค) (100 เหรียญ สรอ + 1,500 บาท)                                    

40. คุณธนพ ปัญญาพัฒนากุล  (สกญ.คุณหมิง) (100 เหรียญ สรอ)                                           

41.  ณัฐฐิรา สุกคง  500 บาท                                                             *

ยอดรวมเงินบริจาคทั้งหมดจนถึง วันที่ 20 สิงหาคม 2555.......211,600 บาท + 23,300 รูปี + 277 เหรียญสรอ.

การเบิกจ่าย

วันที่ 30 กรกฏาคม 2555 โอนเงินงวดแรกจากการบริจาคให้นายช่างวีรวิทย์ เจียมอนุสรณ์              100,000  บาท

            ** ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2555 .....111,600 บาท + 23,300 รูปี + 277 เหรียญ สรอ.

1)    แลกเงินบาท เป็น สกุลเงินศรีลังการูปี (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 20/08/2555 .. 1 บาท = 4.033 รูปี)

111,600 * 4.033  = 450,130.62 รูปี

2)    แลกเงินเหรียญ สรอ เป็น สกุลเงินศรีลังการูปี (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 20/08/2555 .. 1 USD = 132 รูปี)

277 * 132 = 36564 รูปี

 

*** สรุปยอดเงินคงเหลือ (ภายหลังหักเงินโอนงวดแรกให้นายช่างจำนวน 100,000 บาท) แล้วทำการแปลงเป็นสกุลเงินรูปีทั้งหมด *** 450,130.62 + 36,564 + 23,300 (มีผู้บริจาคเป็นรูปีอยู่แล้ว) = 509,994.62 รูปี***

หมายเลขบันทึก: 499530เขียนเมื่อ 21 สิงหาคม 2012 14:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 31 สิงหาคม 2012 14:20 น. ()สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ


ความเห็น (2)

อนุโมทนา สาธุกับทุกท่านด้วยค่ะ

วันนี้ ได้รับแจ้งจากคุณนิษณา หาญสงครามว่าได้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีตามใบฝากที่แนบมา โดยเป็นเงินร่วมทำบุญจำนวน 3009 บาท ของคุณวันเพ็ญ ติปยานนท์ หรือน้าจ้า กัลยาณมิตรของผมในโกทูโน

ขอบขอบพระคุณน้าจ้านะครับ ขอให้ผลบุญส่งให้น้าจ้าและคุณนิษณาจังมีความสุขความเจริญ สุขกายและสุขใจตลอดไปครับ

 
 
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี