ลุยจิ อลอยซิโอ แกลวานี ( Luigi Galvani )

ลุยจิ อลอยซิโอ แกลวานี  (   Luigi Galvani )

     ลุยจิ แกลวานี เป็นทั้งแพทย์และนักฟิสิกส์ชาวอิตาลีที่ได้ทำการศึกษาวิชาแพทย์และฝึกฝนตนเองจนกลายมาเป็นแพทย์ แกลวานีได้ค้นพบว่ากล้ามเนื้อของกบที่เสียชีวิตแล้วนั้นได้เกิดการกระตุกเมื่อให้กระแสไฟฟ้าแก่มัน ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นการบุกเบิกครั้งแรกในศาสตร์ของไฟฟ้าชีวภาพ ซึ่งเป็นสาขาที่ยังมีการศึกษาค้นคว้ามาจนถึงทุกวันนี้

     ในช่วงประมาณ ปี ค.ศ. 1755 แกลวานี ได้เข้าเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โบล็องญา  เขาถูกเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้รักการอ่าน ซึ่งหนังสือส่วนใหญ่เป็นหนังสือที่เขียนโดยฮิปโปเครติส, กาเลน หรือ อาวิเซนนา อีกสาขาหนึ่งที่แกลวานีได้เรียนระหว่างศึกษาหลักสูตรแพทย์  คือ ศัลยศาสตร์ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยในการทดลองเกี่ยวกับสัตว์ และยังช่วยให้เขาคุ้นเคยกับร่างกายของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอีกด้วย อย่างไรก็ตามแกลวานียังคงสนใจในเรื่อง ของวิชาไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา

     หลังจากนั้นแกลวานีได้ทำการทดลองในเรื่องของไฟฟ้าชีวภาพ เขาทำการทดลองโดยปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขากบ ซึ่งทำให้แกลวานีเป็นผู้ค้นพบคนแรกในด้านความสัมพันธ์ระหว่างไฟฟ้าและสิ่งมีชีวิต เขาได้อธิบายรูปแบบไฟฟ้าในสัตว์เพื่อที่จะอธิบายแรงที่กระตุ้นกล้ามเนื้อของสัตว์ทดลอง ในขณะเดียวกันนั้นเขาได้พิจารณาว่าการกระตุ้นนั้นได้ถูกสร้างขึ้นโดยของเหลวทางไฟฟ้าที่นำพาไปยังกล้ามเนื้อผ่านทางเส้นประสาท ปรากฏการณ์นี้ถูกขนานนามว่าไฟฟ้าซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาเคมี

อ่านเพิ่มเติม: http://en.wikipedia.org/wiki/Luigi_Galvani

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประวัติศาสตร์การแพทย์ ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการความเห็น (0)