ครูลักษณ์ กศน.ตำบลเกาะเรียน
นางสาว เสาวลักษณ์ ครูลักษณ์ กศน.ตำบลเกาะเรียน ปั้นดี

การเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยแหล่งเรียนรู้ในชุมชน


การเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

การใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา

 วัันที่ ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๕  สถานศึกษาทุกแห่ง แม้จะมีสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกันแต่โดยทั่วไปแล้ว ในพื้นที่อาณาบริเวณของสถานศึกษา จะมีเสธง หอพระ ถนน สนามเด็กเล่น สนามกีฬา แหล่งน้ำ แปลงเกษตร เรือนเพาะชำ สวนป่า หรือหากสถานศึกษาใดตั้งอยู่ในชุมชนเมืองมีพื้นที่จำกัด อย่างน้อยก็จะมีพันธุ์ไม้ยืนต้นที่คอยเป็นร่มเงาให้กับนักศึกษาได้วิ่งเล่นอยู่บ้าง

           พื้นที่ของสถานศึกษาที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น ถือว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สถานศึกษาสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูล ข่าวสาร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย รวมทั้งผู้สอนก็สามารถสร้างสถานการณ์จากสถานที่นั้นๆ เพื่อฝึกฝนผู้เรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้ในทุกสาระการเรียนรู้
           แหล่งการเรียนรู้ หมายถึง แหล่งข้อมูล ข่าวสาร ความรู้และประสบการณ์ทั้งหลายที่สามารถทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากการได้คิดเองปฏิบัติเอง และสร้างความรู้ด้วยตนเอง ตามอัธยาศัยและต่อเนื่อง จนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และสุดท้ายก็จะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

           กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยาเห็นความสำคัญในด้านนี้จึงให้นักศึกษากลุ่ม อ.เสาวลักษณ์ ปั้นดี และ อ.บุญตา สังข์เงินได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.นวพร  คุณีพงษ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 

     

     

     

     

 

      

หมายเลขบันทึก: 498602เขียนเมื่อ 14 สิงหาคม 2012 14:58 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 สิงหาคม 2012 12:12 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (1)

สร้างสรรค์ดีจัง น่าจะมีไม่กี่แห่ง ที่กศน.คิดและทำแบบนี้ ก็ได้แต่คิด แต่ละวัน แต่ละเดือน แต่ละปี กศ.น.เขาเรียนแบบไหน อย่างไรเห็นภาพนี้แล้ว ชื่นใจนะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี