KM Workshop วพบ.สระบุรี (๔) : AAR

KM style สคส. ไปที่ไหนก็ส่งความสุขไปด้วยเสมอ

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๙

ช่วงที่ทำ AAR คุณสุภาพรรณ ตันติภาสวศิน ทำหน้าที่ “คุณลิขิต” บันทึกถ้อยคำของแต่ละคนไว้ ดิฉันจึงขอนำมาเสนอปิดท้ายบันทึก KM Workshop วพบ.สระบุรี ถ้าชื่อท่านใดผิดหรือผิดคนก็ขออภัยด้วย เพราะบันทึกตามที่ฟังได้ค่ะ


อาจารย์สมจิตต์ สินธุชัย
คาดหวังจะได้รับ concept อย่างเป็นรูปธรรม รู้ว่าทำ KM อย่างไร สิ่งที่เกินคือคาดหวังเฉยว่าทำอย่างไร แต่ก็ได้ attitude ที่ดีของการทำ KM จาก VCD รพ. บ้านตาก เห็นความสำคัญของ KM ที่จะช่วยพัฒนาองค์กร สิ่งที่ควรปรับปรุงไม่มี ก็ดีอยู่แล้ว เพราะส่วนใหญ่กิจกรรมที่เคยเข้าจะเป็นการบรรยาย แต่อันนี้เป็นกิจกรรมกลุ่ม ทำให้เข้าใจ KM ได้ดี จะกลับไปทบทวนงานของตนเองก่อนว่าอะไรเป็นจุดที่ตนเองทำได้สำเร็จ

อาจารย์กิ่งเพชร ผาสุขถ้อย
คาดหวังจะได้ความรู้เรื่อง KM ในองค์กรของเรายังไม่ค่อยทราบว่าที่ทำอยู่เป็น KM บ้างไหม ก็ได้ตามที่คาด สิ่งที่เกิน นอกจากได้ความรู้แล้วก็ยังมีสิ่งที่เราไม่คิดก็ได้เป็นข้อเล็กๆ น้อยๆ ของการทำงาน ส่วนใหญ่เราไม่ได้ lecture ถ้า lecture ก็จะง่วงนอน จะกลับไปทบทวนงานตนเอง งานตรงนี้มีปัญหาอะไร ก็จะแก้ปัญหาด้วยการใช้ KM

อาจารย์สุรางค์ เปรื่องเดช
แต่ก่อนรับผิดชอบในเรื่องทำ KM ก็ได้ไปประชุม ฟังน้องๆ ก็ไม่เข้าใจ แต่วันนี้ก็ได้ insight tacit knowledge ก็มีคนทำให้เสร็จ ไม่รู้ว่าจริงๆ แล้วเป็นอย่างไร ก็เลยได้ insight เกินความคาดหวัง ไม่ต้องปรับปรุงอะไรแล้ว ก็มา share idea ระหว่างคนที่ปฏิบัติมา ลองปฏิบัติ ประชุมกลุ่มเล็ก ก็ต้องมีคุณอำนวย คุณลิขิต ย่อยๆ ก่อนแล้วค่อยเป็นกลุ่มใหญ่ จะกลับไปพัฒนาตนเอง ช่วยเข้ากลุ่ม อาสาทำเพราะอยากให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

อาจารย์รัตนพร วงษ์ตาไข่
อยากเข้าใจว่า KM คืออะไร เพราะไปอ่านมาก็ไม่เข้าใจ มาคราวนี้ก็ได้รู้เพิ่มขึ้น จากไม่รู้อะไรเลยก็พอรู้ขึ้นมาบ้าง อยากให้มีช่วงรีแลกซ์เยอะๆ เพราะยังไม่เคยไปเข้า workshop ที่ไหน เหมือนช่วงเปิดตัวเปิดใจ สนุกดี ก็จะกลับไปทำงานต่อ

อาจารย์ปิ่นนเรศ กาศอุดม วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
สนใจในเรื่องของ KM มาที่นี่ก็คาดว่าจะได้แนวคิดกลับไปทำในวิทยาลัยของตัวเองต่อ ก็ได้แนวคิด และหลังจากทำ AAR ของทีมงาน ก็ไปทำ AAR ของทีมเรา ก็ได้สิ่งที่จะกลับไปทำ สิ่งที่ได้เกินคาด ได้น้ำหนักที่เกิน ได้พันธมิตรที่ดี ไม่มีอะไรที่ได้น้อยกว่าที่คาดไว้ ส่วนของการเตรียมว่าเราจะกลับไปเตรียมอย่างไรบ้าง เช่น การเล่าเรื่อง บทบาทอะไรต่าง ๆ ที่ต้องกลับไปเตรียมต่อไป อยากจะบอกว่าโอ้พระเจ้าจอร์จมันยอดมากเลย

อาจารย์ศักดิ์มงคล เชื้อทอง
เคยได้ยินแต่คำ KM แต่ไม่เคยเห็นมาใช้ที่ไหน ตอนแรกคิดว่ามาบรรยายเหมือนเดิม ต้องมาประชุมเสาร์อาทิตย์เหรอ เมื่อวานและวันนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมาก ไม่ได้เข้าคงเสียดาย เพราะได้ความรู้ไปพัฒนาตนเองและองค์กร คิดว่าในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมที่ดี เห็นเป็นรูปธรรม จะกลับไปพัฒนาตนเองก่อน เมื่อพัฒนาแล้ว ก็จะไปพัฒนาคนอื่นต่อได้ แล้วก็จะพยายามเรียนรู้จากพี่ๆ

อาจารย์วิมลนิจ สิงหะ ผู้อำนวยการ
คาดหวังว่าอาจารย์จะมาร่วมประชุมด้วยความสดใส สิ่งที่ได้เกินในฐานะที่เป็นผู้นำองค์กร คาดหวังว่าเราจะมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา วิเคราะห์แล้วก็เห็นว่าทุกคนทำงานหนัก แต่ผลการดำเนินงานก็ยังไม่ดีมากนัก ยังไม่เป็นที่พอใจ วิเคราะห์ว่าเราทำแบบคนโง่ที่ขยันทำงานหรือเปล่า ก็ต้องปรับปรุงการทำงาน ให้เป็นแบบคนขยันทำงาน คิดว่า KM จะเป็นรูปแบบหนึ่งในการพัฒนาคน พัฒนางาน ก็ได้วิธีการที่จะทำให้คนทำงานอย่างมีความสุข และเป็นวิธีการที่จะนำไปใช้ในการทำงาน และก็รู้สึกรักอาจารย์มากขึ้น ที่รักเพราะอาจารย์แสดงให้เห็นว่ามีความผูกพันต่อองค์กร ต้องการให้องค์กรมีความก้าวหน้า อาจารย์สามารถบอกได้ว่าจะนำองค์กรไปสู่อะไร ทำอะไร ก็ได้เกินคาด

สิ่งที่ได้น้อยคือยังไม่ได้จัดกลุ่ม competence แล้วก็ทำแบบประเมิน ปรับปรุงอะไร คืออาจารย์ต้องฝึกเล่านิทาน และเล่าเรื่องอย่างที่อาจารย์วัลลาสอน เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาและสนุกสนานไปกับมัน อยากเรียนถามอาจารย์ว่าการทำงานมันไม่มีอะไรที่ประสบความสำเร็จไปตลอด การทำงานต้องมีความล้มเหลวบ้าง ถ้านำความล้มเหลวมาเล่าไม่รู้ว่าจะเป็นความรู้หรือเปล่า ต้องนี้ก็คือคำถาม เพราะอย่างตัวเองจะเล่าเรื่องที่ล้มเหลวให้ลูกน้องฟังว่าอันนี้ไม่ดี อย่าไปทำอีก ใครที่ให้คำสัญญา ใครเป็นคุณกิจ คุณอำนวย อย่าลืมสัญญาที่ต้องมาทำ

คุณอาฬสา หุตะเจริญ ทีมวิทยากร
คาดหวังช่วงสันทนาการทั้งช่วงเช้าวันนี้และเมื่อวานให้ผ่านกันราบรื่น เพราะทราบกลุ่มอายุที่แตกต่างกัน และทราบจากคุณสุภาพรรณมาว่าตอนเตรียมพบปะกันน้อย แต่เมื่อเห็นห้องประชุมจัดได้ถูกต้องก็รู้สึกดีใจมาก เห็นศักยภาพของทุกคน ส่วนที่น้อยเป็นเรื่องของการสาธิตที่สกัดขุมความรู้ออกมา ซึ่งยังไม่ได้ ก็จะต้องไปหาวิธีปรับให้ผู้เรียนเข้าใจ และเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง

ดร.วัลลา ตันตโยทัย
ความจริงเครียดมาก เพราะช่วงนี้ภารกิจเยอะและยังไม่เคยจัดกิจกรรมนี้สำหรับองค์กรเดียว ส่วนใหญ่จัดหลายองค์กร การสร้างบรรยาศจึงไม่ยุ่งยาก แต่มาจัดในองค์กรเดียว รู้จักกันหมดแล้ว ก็พยายามหาวิธีการอะไรมากระตุ้นให้เกิดความสนใจ สิ่งที่ได้เกินคาด เมื่อวานตั้งแต่ orientation คุณอำนวย คุณลิขิต เห็นความตั้งใจมุ่งมั่นตลอด 2 วัน ไม่เห็นมีใครหายไปหรือพูดโทรศัพท์เลย ก็ประทับใจมากว่าทุกคนร่วมกิจกรรมอย่างเกินคาด อย่างจริงจัง

สิ่งที่ได้น้อยเหมือนท่านผู้อำนวยการ สิ่งที่ประทับใจอีกอย่างคือไม่มีใคร comment เรื่องกำหนดการที่เปลี่ยนแปลงบ่อย มองเห็นว่าอาจารย์ทุกคนมีใจที่จะแบ่งปันกัน อันนี้ก็สำเร็จเกินครึ่งแล้ว สิ่งที่จะปรับปรุงเป็นส่วนที่คิดว่ายากคือการสกัดขุมความรู้และการสร้างเกณฑ์ระดับความสำเร็จ ก็จะพยายามหาวิธีว่าจะทำอย่างไรให้เห็นชัดเจนกว่านี้ สิ่งที่จะกลับไปทำต่อคือเรื่องของเบาหวานและวิทยากรกระบวนการ KM ถ้าที่นี่มีอะไรให้ช่วยก็ขอให้บอก ยินดีที่จะให้คำปรึกษาหรือชี้แนะเป็นระยะๆ

ทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่า KM style สคส. ไปที่ไหนก็ส่งความสุขไปด้วยเสมอ

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitator

คำสำคัญ (Tags)#วิทยาลัยพยาบาล#after action review#km workshop

หมายเลขบันทึก: 49841, เขียน: 13 Sep 2006 @ 10:53 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)