weblogเพื่อการจัดการความรู้

weblog
Weblog เพื่อการจัดการความรู้
                หัวใจของ KM คือ การแลกเปลี่ยนความรู้จากการปฏิบัติ (Knowledge Sharing) โดยมีพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยน (Sharing Space) ทั้งที่เป็นพื้นที่จริงและพื้นที่เสมือน Weblog หรือ Blog เป็นเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่ใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนบนพื้นที่เสมือน
                เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2548 งานจัดการความรู้ (KM) ได้จัดการบรรยายเรื่อง “Weblog เพื่อการจัดการความรู้” ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงบัว กิติยากร ชั้น 15 อาคารศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์กรกฎ เชาวะวณิช เป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ เกี่ยวกับ Weblog ในครั้งนี้
               การใช้ Weblog กับ KM นั้น เป็นการจัดการความรู้ส่วนตัว (personal KM) เพื่อเก็บรายละเอียดประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิต เหมือนเป็น diary โดยเล่าเรื่องเพื่อถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้อ่าน นอกจากนั้น ยังใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้กัน
               Weblog ที่น่าสนใจ มีของ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช เขียน Blog เรื่อง KM คือthaikm.gotoknow.org และข่าวสารความรู้เรื่อง Blog คือ blogwatch.gotoknow.org
               ส่วนสมาชิก KM ที่สนใจเปิด Weblog เป็นของตัวเอง สามารถศึกษาได้จาก Power Point ของอ.กรกฎ ที่ประกอบการบรรยายในวันที่ 29 กันยายน 2548 จาก Siriraj KM Website ในหัวข้อแบ่งปันความรู้ เรื่อง Blog เพื่อการจัดการความรู้ http://www.si.mahidol.ac.th/km/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน aomoum7882ความเห็น (0)